సామాను - Mobilya


koltuk
చేతులకుర్చీ


yatak
పరుపు


yatak takımı
పరుపు సామగ్రి


kitaplık
పుస్తకములు ఉంచు అర


halı
తివాచీ


sandalye
కుర్చీ


çekmece rafları
సొరుగుల అర


beşik
ఊయల


dolap
అల్మరా


perde
తెర


perde
పరదా


masası
ఒక బల్ల


fan
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


mat
చాప


çocuk bahçesi
ఆట కలము


sallanan sandalye
రాకింగ్ కుర్చీ


kasa
భద్రమైన


koltuk
సీటు


raf
అర


yan masa
ప్రక్క మేజా


kanepe
సోఫా


tabure
బల్ల/పీట


masa
మేజా బల్ల


masa lambası
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


çöp sepeti
చెత్తకాగితాల బుట్ట