ప్యాకేజింగ్ - Paketleme


alüminyum folyo
అల్యూమినియపు మడత


fıçı
పీపా


sepet
బుట్ట


şişe
సీసా


kutu
పెట్టె


çikolata kutusu
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె


karton
మందమైన అట్ట


içerik
విషయము


sandık
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే


zarf
కవరు


düğüm
ముడి


metal kutu
లోహపు పెట్టె


yağ varili
చమురు డ్రమ్


ambalaj
ప్యాకేజింగ్


kağıt
కాగితము


kağıt torba
కాగితపు సంచీ


plastik
ప్లాస్టిక్


konserve kutusu
డబ్బా/క్యాను


çanta
టోట్ బ్యాగ్


şarap varili
మద్యపు పీపా


şarap şişesi
మద్యము సీసా


ahşap kutu
చెక్క పెట్టె