చిన్న జంతువులు - ንአሽቱ እንስሳታት


ጻጸ
ts’ats’e
చీమ


ሕንዚዝ
ḥinizīzi
చొచ్చుకు వచ్చిన


ጭሩ
ch’iru
పక్షి


ጋብያ ጭሩ
gabiya ch’iru
పక్షి పంజరం


ሰፈር ጭሩ
seferi ch’iru
పక్షి గూడు


ዕንዝሮ፡ ሕንጅጅ
‘iniziro፡ ḥinijiji
బంబుల్ ఈగ


ጽንብላሊዕ
ts’inibilalī‘i
సీతాకోకచిలుక


ኣባ-ጨጎራ
aba-ch’egora
గొంగళి పురుగు


ደሞተራ/ሓምሳ እግሩ
demotera/ḥamisa igiru
శతపాదులు


ሰረጣን
seret’ani
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత


ሃመማ
hamema
ఈగ


እንቍሮዖብ
inik’wiro‘obi
కప్ప


ወርቃዊ ዓሳ
werik’awī ‘asa
బంగారు చేప


ኣንበጣ
anibet’a
మిడత


ጊሐ ጥልያን
gīḥā t’iliyani
గినియా పంది


ክሪቸቶ
kirīcheto
సీమ ఎలుక


ቅንፍዝ
k’inifizi
ముళ్ల పంది


ጭሩ በለስ
ch’iru belesi
హమ్మింగ్ పక్షి


ኢጓና፡ ዓንጎግ-መሰል ለመምታ
īgwana፡ ‘anigogi-meseli lememita
ఉడుము


ሓሸራ፡ ሓሰኻ
ḥashera፡ ḥaseẖa
కీటకము


መለግለጋይ ዓሳ
melegilegayi ‘asa
జెల్లీ చేప


ዕዋል
‘iwali
పిల్లి పిల్ల


ሕንዚዝ
ḥinizīzi
నల్లి


ጠበቕ
t’ebeḵ’i
బల్లి


ቁማል
k’umali
పేను


ማርሞታ
marimota
పందికొక్కు వంటి జంతువు


ጣንጡ
t’anit’u
దోమ


ኣንጭዋ
anich’iwa
ఎలుక


ኦስትሪካ
ositirīka
ఆయిస్టర్


ዕንቅርቢት
‘inik’iribīti
తేలు


ፈረሳዊ ዓሳ
feresawī ‘asa
సముద్రపు గుర్రము


ዛዕጎል
za‘igoli
గుల్ల


ጋምቤሪ
gamibērī
రొయ్య చేప


ሳሬት
sarēti
సాలీడు


ዓለባ ሳሬት
‘aleba sarēti
సాలీడు జాలము


ኾኾባዊ ዓሳ
ẖoẖobawī ‘asa
తార చేప


ዕኮት
‘ikoti
కందిరీగ