పెద్ద జంతువులు - ዓበይቲ እንስሳታት


ዓንጎጕ
‘anigogwi
పెద్ద మొసలి


ዓጽቀ-ቀርኒ ናይ ሸውዓተ-ቀርኑ
‘ats’ik’e-k’erinī nayi shewi‘ate-k’erinu
దుప్పి కొమ్ములు


ባቡን/ዓርሞሽሻዊ ጋውና
babuni/‘arimoshishawī gawina
బబూన్


ድቢ
dibī
ఎలుగుబంటి


ብዕራይ በረኻ
bi‘irayi bereẖa
గేదె


ገመል
gemeli
ఒంటె


ቺታ
chīta
చిరుత


ላም
lami
గోవు


ሓርገጽ
ḥarigets’i
మొసలి


ዳይናሶር
dayinasori
డైనోసార్


ኣድጊ
adigī
గాడిద


ድራጎን
diragoni
డ్రాగన్


ሓርማዝ
ḥarimazi
ఏనుగు


ዘራፍ
zerafi
జిరాఫీ


ጎሪላ/ጋውና ኣፍሪቃ
gorīla/gawina afirīk’a
గొరిల్లా


ጉማረ
gumare
హిప్పో


ፈረስ
feresi
గుర్రము


ካንጋሩ
kanigaru
కంగారూ


ነብሪ ጎልጎል
nebirī goligoli
చిఱుతపులి


ኣንበሳ
anibesa
సింహము


ላማ
lama
ఒక విధమైన ఒంటె


ጭዃንበሳ
ch’iዃnibesa
శివంగి


ዓርሞሽሻዊ ፍጥረት
‘arimoshishawī fit’ireti
భూతము


ኣልቸ
aliche
దుప్పి


ሰገን
segeni
నిప్పుకోడి


ፓንዳ
panida
పెద్ద జంతువు


ሓሰማ
ḥasema
పంది


ናይ ምድሪ-በረድ ድቢ
nayi midirī-beredi dibī
ధ్రువ ఎలుగుబంటి


ጋንስላ
ganisila
చిరుతపులి


ሓርሽ
ḥarishi
రైనో


ኮናዕ
kona‘i
మగ జింక


ነብሪ
nebirī
పులి


ዋልሩስ
walirusi
నీటి గుర్రము


በረኻ-ሓደር ፈረስ
bereẖa-ḥaderi feresi
అడవి గుర్రం


ኣድጊ በረኻ
adigī bereẖa
చారల గుర్రము