పదజాలం

సారాంశ నిబంధనలు» ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት

games images

ምምሕዳር
mimiḥidari
పరిపాలన

games images

ምውዕዋዓዊ መልእኽቲ
miwi‘iwa‘awī meli’iẖitī
ప్రకటనలు

games images

ፍላጻዊ መሐበሪ ኣንፈት
filats’awī meḥāberī anifeti
బాణము

games images

ምእጋድ
mi’igadi
నిషేధము

games images

ቅዋሚ ሞያ
k’iwamī moya
కెరీర్

games images

ማእከል
ma’ikeli
కేంద్రము

games images

ምርጫ
mirich’a
ఎంపిక

games images

ምትሕብባር
mitiḥibibari
సహకారము

games images

ሕብሪ
ḥibirī
రంగు

games images

ርክብ
rikibi
పరిచయము

games images

ሓደጋ
ḥadega
అపాయము

games images

ወግዓዊ ኣዋጅ ፍቕሪ
wegi‘awī awaji fiḵ’irī
ప్రేమ ప్రకటన

games images

ምንቍልቋል
minik’wilik’wali
తిరోగమనము

games images

ትርጉማዊ መግለጺ
tirigumawī megilets’ī
నిర్వచనము

games images

ፍልልይ
fililiyi
వ్యత్యాసము

games images

ግድል/ጸገም
gidili/ts’egemi
కష్టము

games images

ኣንፈት
anifeti
దిశ

games images

ርኽበት
riẖibeti
ఆవిష్కరణ

games images

ምምዝባል
mimizibali
రుగ్మత

games images

ርሕቀት
riḥik’eti
దూరము

games images

ፍልልይ ኣቀማምጣ ወይ ኣድራሻ
fililiyi ak’emamit’a weyi adirasha
దూరము

games images

ብዙሕነት
bizuḥineti
వైవిధ్యము

games images

ጻዕሪ
ts’a‘irī
కృషి

games images

ቦታዊ ዳህሰሳ
botawī dahisesa
తరచి చూచుట

games images

ምውዳቕ
miwidaḵ’i
పతనము

games images

ድርኺታዊ ሓይሊ
diriẖītawī ḥayilī
శక్తి

games images

ሃነን ዝብል ጨና
haneni zibili ch’ena
పరిమళము

games images

ናጽነት
nats’ineti
స్వాతంత్ర్యము

games images

ምትሃት
mitihati
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

games images

ፍርቂ
firik’ī
సగము

games images

ብራኸኣዊ ንውሓት
biraẖe’awī niwiḥati
ఎత్తు

games images

ሓገዝ
ḥagezi
సహాయము

games images

መሕብኢ ቦታ
meḥibi’ī bota
దాగుకొను చోటు

games images

ሃገረ-መበቆል
hagere-mebek’oli
స్వదేశము

games images

ጽርየት
ts’iriyeti
పారిశుధ్యము

games images

ሓሳባት
ḥasabati
ఆలోచన

games images

ዕዋጀኣዊ ርእየት/ኣረኣእያ
‘iwaje’awī ri’iyeti/are’a’iya
భ్రమ

games images

ኣእምሮኣዊ ስእሊ ናይ ምፍጣር ክእለት
a’imiro’awī si’ilī nayi mifit’ari ki’ileti
ఊహాగానము

games images

ብልሒ ኣእምሮ
biliḥī a’imiro
గూఢచార

games images

ዕድመ
‘idime
ఆహ్వానము

games images

ፍትሒ
fitiḥī
న్యాయము

games images

ብርሃን
birihani
కాంతి

games images

ምጥማት
mit’imati
చూపు

games images

ክሳራ/ምጕዳል
kisara/migwidali
నష్టము

games images

ምጕላሕ
migwilaḥi
పెద్దదిగా చేయుట

games images

ጌጋ
gēga
పొరపాటు

games images

ቅትለት
k’itileti
హత్య

games images

ሃገር
hageri
జాతి, దేశము

games images

ብርቂነት
birik’īneti
నూతనత్వము

games images

ኣማራጺ
amarats’ī
ఐచ్ఛికము

games images

ትዕግስቲ
ti‘igisitī
ఓపికపట్టడము

games images

ምውጣን
miwit’ani
ప్రణాళిక

games images

ጸገም
ts’egemi
సమస్య

games images

ምክልኻላዊ ውሕስነት
mikiliẖalawī wiḥisineti
రక్షణ

games images

ንነጸብራቕ
ninets’ebiraḵ’i
ప్రతిబింబించు

games images

ሪፓብሊክ
rīpabilīki
గణతంత్రరాజ్యము

games images

ተኽእሎ ሓደጋ
teẖi’ilo ḥadega
ప్రమాదము

games images

ውሕስነት
wiḥisineti
భద్రత

games images

ምስጢር
misit’īri
రహస్యము

games images

ጾታ
ts’ota
శృంగారము

games images

ጽላሎት
ts’ilaloti
నీడ

games images

ግዝፋዊ መጠን
gizifawī met’eni
పరిమాణము

games images

ስምረት/ሓድነት
simireti/ḥadineti
ఐకమత్యము

games images

ዓወት
‘aweti
విజయము

games images

ደገፍ
degefi
మద్దతు

games images

ያታ/ባህሊ
yata/bahilī
సంప్రదాయము

games images

ክብደት
kibideti
బరువు