సామాను - ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


ንኡስ-ጣውላ ዝለገቦ ሰድያ
ni’usi-t’awila zilegebo sediya
చేతులకుర్చీ


ዓራት
‘arati
పరుపు


መነጻጸፊ ዓራት
menets’ats’efī ‘arati
పరుపు సామగ్రి


ከብሒ መጻሕፍቲ
kebiḥī mets’aḥifitī
పుస్తకములు ఉంచు అర


ምንጻፍ
minits’afi
తివాచీ


ሰድያ
sediya
కుర్చీ


ብትሬቶታት ዝተሰርሐ ከብሒ ክዳውንቲ
bitirētotati ziteseriḥā kebiḥī kidawinitī
సొరుగుల అర


ዓራት ቈልዓ
‘arati k’oli‘a
ఊయల


ኣርማድዮ
arimadiyo
అల్మరా


ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ
nayi ma’ikeli geza megareja
తెర


ናይ መስኮት መጋረጃ/ተንዲኒ
nayi mesikoti megareja/tenidīnī
పరదా


ጣውላ
t’awila
ఒక బల్ల


ቨንቲላቶረ
venitīlatore
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


ምንጻፍ
minits’afi
చాప


ዓራታዊ መጻወቲ ህጻን
‘aratawī mets’awetī hits’ani
ఆట కలము


ሰለል ዝብል ሰድያ
seleli zibili sediya
రాకింగ్ కుర్చీ


ብኮድ ዝዕጾ ሓጺናዊ መቐመጢ ገንዘብ
bikodi zi‘its’o ḥats’īnawī meḵ’emet’ī genizebi
భద్రమైన


ኮፍ መበሊ
kofi mebelī
సీటు


ከብሒ
kebiḥī
అర


ተወሳኺ ንኡስ-ጣውላ
tewesaẖī ni’usi-t’awila
ప్రక్క మేజా


ሶፋ
sofa
సోఫా


ብጣውላ ዝተሰርሐ ክባዊ መንበር
bit’awila ziteseriḥā kibawī meniberi
మలము


ጣውላ
t’awila
మేజా బల్ల


ናይ ኮሞዲኖ መብራህቲ
nayi komodīno mebirahitī
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


መትሓዚ ጓሓፍ
metiḥazī gwaḥafi
చెత్తకాగితాల బుట్ట