వస్తువులు - ነገራት


ፍሊት:ጸረ ባልዕ
filīti:ts’ere bali‘i
ఏరోసోల్ క్యాను


ፒያቲ ናይ ሓምዅሽቲ ሽጋራ
pīyatī nayi ḥamiዅshitī shigara
మసిడబ్బా


ሚዛን ቈልዓ
mīzani k’oli‘a
శిశువుల త్రాసు


ኵዕሶ
kwi‘iso
బంతి


ፓላንቺና
palanichīna
బూర


በናጅር
benajiri
గాజులు


ክልተ-ዝዓይኑ ክሻፋ
kilite-zi‘ayinu kishafa
దుర్భిణీ


ኮቦርታ
koborita
కంబళి


መጽሞቂት ማሽን
mets’imok’īti mashini
మిశ్రణ సాధనం


መጽሓፍ
mets’iḥafi
పుస్తకం


ኣምፑል
amipuli
బల్బు


ታኒካ
tanīka
క్యాను


ሽምዓ
shimi‘a
కొవ్వొత్తి


መትሓዝ ሽምዓ
metiḥazi shimi‘a
కొవ్వొత్తి ఉంచునది


ባሊጃ/ሳንዱቕ
balīja/saniduḵ’i
కేసు


መንትግ
menitigi
కాటాపుల్ట్


ዓይነት ሽጋራ
‘ayineti shigara
పొగ చుట్ట


ሽጋራ
shigara
సిగరెట్టు


ጠሓኒት ቡን
t’eḥanīti buni
కాఫీ మర


መመሸጥ
memeshet’i
దువ్వెన


ኩባያ
kubaya
కప్పు


ጨርቂ መንቀጺ ኣቝሑ ክሽነ
ch’erik’ī menik’ets’ī aḵ’wiḥu kishine
డిష్ తువాలు


ባምቡላ
bamibula
పిల్లలు ఆడుకొనుటకు ఇచ్చే బొమ్మ


ድንኪ
dinikī
మరగుజ్జు


መቐረቢ ብሱል እንቋቝሖ
meḵ’erebī bisuli inik’waḵ’wiḥo
గ్రుడ్డు పెంకు


ኤለትሪካዊ መላጸዪ ጭሕሚ
ēletirīkawī melats’eyī ch’iḥimī
విద్యుత్ క్షురకుడు


ቬንትሌተር
vēnitilēteri
పంఖా


መሸፈኒ
meshefenī
చిత్రం


መጥፍኢ ሓዊ ስሊንደር
met’ifi’ī ḥawī silīnideri
అగ్నిమాపక సాధనము


ባንዶራ
banidora
జెండా


ፕልስቲክ መአከቢ ጉሓፍ
pilisitīki me’ākebī guḥafi
చెత్త సంచీ


ስባር ወይ ገልዒ ናይ ጥርሙስ
sibari weyi geli‘ī nayi t’irimusi
గాజు పెంకు


መስትያት:ጥርሙስ
mesitiyati:t’irimusi
కళ్ళజోడు


ማሽን መንቀጺት ጸጉሪ
mashini menik’ets’īti ts’egurī
జుట్టు ఆరబెట్టేది


ነክዋል:ቀዳድ
nekiwali:k’edadi
రంధ్రము


ካርቱቭ:ፕላስቲካዊ ትቦ
karituvi:pilasitīkawī tibo
వంగగల పొడవైన గొట్టము


ሓጺን
ḥats’īni
ఇనుము


መጽሞቂት ፍሩታ
mets’imok’īti firuta
రసం పిండునది


መፍትሕ
mefitiḥi
తాళము చెవి


ሰንሰለት መፍትሕ
seniseleti mefitiḥi
కీ చైన్


ካራ
kara
కత్తి


ፋኑስ
fanusi
లాంతరు


መዝገበ ቃላት ናይ ቃንቃ ግሪኽ ወይ እብራይስጥ
mezigebe k’alati nayi k’anik’a girīẖi weyi ibirayisit’i
అకారాది నిఘంటువు


መኽደን
meẖideni
మూత


ዓይነት ሳሙና
‘ayineti samuna
లైఫ్ బాయ్


መወልዒ ሽጋራ
meweli‘ī shigara
దీపం వెలిగించు పరికరము


ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከንፈር መጻባበቂ
nayi dek’ī anisitiyo keniferi mets’ababek’ī
లిప్ స్టిక్


ኣቁሑት ጉዕዞ
ak’uḥuti gu‘izo
సామాను


መጉልሒ መነጽር
meguliḥī menets’iri
భూతద్దము


ክርቢት
kiribīti
మ్యాచ్, అగ్గిపెట్టె;


ጥርሙስ ጸባ
t’irimusi ts’eba
పాల సీసా


መቅድሒ ጸባ
mek’idiḥī ts’eba
పాల కూజా


ንእሽተይ ስእሊ
ni’ishiteyi si’ilī
చిన్నఆకారములోని చిత్రము


መስትያት
mesitiyati
అద్దము


ሓዋዋሲት ማሽን
ḥawawasīti mashini
పరికరము


መፈንጠራ ኣንጭዋ
mefenit’era anich’iwa
ఎలుకలబోను


ካቴና
katēna
హారము


መትሓዚ ጋዜጣ
metiḥazī gazēt’a
వార్తాపత్రికల స్టాండ్


ህጻን ዘዘናግዕ ኣብ ችቸቶ
hits’ani zezenagi‘i abi chicheto
శాంతికాముకుడు


ልኬቶ
likēto
ప్యాడ్ లాక్


ንእሽተይ ጽላል ኢድ
ni’ishiteyi ts’ilali īdi
గొడుగు వంటిది


ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ንኽትገይሽ እትጥቀመሉ ዓይነት መንነት ፍቃድ
kabi ḥade hageri nabi kali’i hageri niẖitigeyishi itit’ik’emelu ‘ayineti menineti fik’adi
పాస్ పోర్టు


ባንዴራ
banidēra
పతాకము


ቤትሮ መትሓዚ ስእሊ
bētiro metiḥazī si’ilī
బొమ్మ ఉంచు ఫ్రేమ్


ትቦ
tibo
గొట్టము


ዕትሮ
‘itiro
కుండ


ፕላስቲክ መእሰሪ
pilasitīki me’iserī
రబ్బరు బ్యాండ్


ራበር-ዳክ
raberi-daki
రబ్బరు బాతు


ኮረሻ
koresha
జీను


ኣስቤላ
asibēla
సురక్షిత కొక్కెము


ብያቲ
biyatī
సాసర్


እስፋስላ ናይ ጫማ
isifasila nayi ch’ama
షూ బ్రష్


መንፊት
menifīti
జల్లెడ


ሳሙና
samuna
సబ్బు


ዓፍራ ናይ ሳሙና
‘afira nayi samuna
సబ్బు బుడగ


መትሓዚ ሳሙና
metiḥazī samuna
సబ్బు గిన్నె


እስፕኞ
isipinyo
స్పాంజి


መትሓዚ ሽኮር
metiḥazī shikori
చక్కెర గిన్నె


ባልጃ ክዳውንቲ
balija kidawinitī
సూట్ కేసు


ሜትሮ መዐቀኒ
mētiro me‘āk’enī
టేప్ కొలత


ባምቡላ ድቢ
bamibula dibī
టెడ్డి బేర్


ብረታዊ ናይ ኣጻብዕ ጋንቲ
biretawī nayi ats’abi‘i ganitī
అంగులి త్రానము


ትምባኾ
timibaẖo
పొగాకు


ሶፍት ናይ ሽቃቅ
sofiti nayi shik’ak’i
టాయ్లెట్ పేపర్


ላምባዲና
lamibadīna
కాగడా


ሽጎማኖ
shigomano
తువాలు


ሰለስተ ዝእግሩ መጣጥሒ
selesite zi’igiru met’at’iḥī
ముక్కాలి పీట


ጽላል
ts’ilali
గొడుగు


ባዞ ናይ ፍዮሪ
bazo nayi fiyorī
జాడీ


ምርኩስ
mirikusi
ఊత కర్ర


ትቦ ናይ ማይ
tibo nayi mayi
నీటి పైపు


ማፍያቶረ:መስተዪ ኣትክልቲ ሳንኬሎ
mafiyatore:mesiteyī atikilitī sanikēlo
మొక్కలపై నీరు చల్లు పాత్ర


ኣኽሊል ናይ ዕምባባታት ወይ ኣቁጽልቲ
aẖilīli nayi ‘imibabatati weyi ak’uts’ilitī
పుష్పగుచ్ఛము