పదజాలం

పండ్లు» ፍረታት አትክልቲ

games images

ተሪር ፍረ ዘለዎ ኦም
terīri fire zelewo omi
బాదం

games images

ቱፋሕ
tufaḥi
ఆపిల్ పండు

games images

ንቱፋሕ ዝመስል ፍሩታ
nitufaḥi zimesili firuta
నేరేడు పండు

games images

ባናና
banana
అరటి పండు

games images

ቅራፍ ባናና
k’irafi banana
అరటి పై తొక్క

games images

ፍረ
fire
రేగిపండు

games images

ጸሊም ፍረ
ts’elīmi fire
నల్ల రేగు పండ్లు

games images

ቀይሕ ዝኸርሱ ኣራንሺ
k’eyiḥi ziẖerisu aranishī
రక్తవర్ణపు నారింజ

games images

ብሉ ቤሪ
bilu bērī
నీలము రేగుపండు

games images

ቸሪ
cherī
చెర్రీ పండు

games images

በለስ ጥልያን
belesi t’iliyani
అంజీరము

games images

ፍሩታ
firuta
పండు

games images

ማችዶንያ/ሰላጣ ፍሩታ
machidoniya/selat’a firuta
పళ్ళ మిశ్రమ తినుబండారము

games images

ፍሩታታት
firutatati
పండ్లు

games images

ፍሪኡ ዝብላዕ ዓይነት ቆጥቃጥ
firī’u zibila‘i ‘ayineti k’ot’ik’at’i
ఉసిరికాయ

games images

ወይኒ
weyinī
ద్రాక్ష

games images

ግረይን
gireyini
ద్రాక్షపండు

games images

ኪዊ
kīwī
కివీ

games images

ለሚን
lemīni
పెద్ద నిమ్మపండు

games images

ጽማቝ ለሚን
ts’imaḵ’wi lemīni
నిమ్మ పండు

games images

ሊቺ/ፍሩታ ቻይና
līchī/firuta chayina
లీచీ

games images

መንደሪኒ
meniderīnī
మాండరిన్

games images

ማንጉስ
manigusi
మామిడి

games images

ዓይነት ሓብሓብ
‘ayineti ḥabiḥabi
పుచ్చకాయ

games images

ዓይነት ኩኽ
‘ayineti kuẖi
ఓ రకం పండు

games images

ኣራንሺ
aranishī
కమలాపండు

games images

ፓፓዮ
papayo
బొప్పాయి

games images

ኩኽ
kuẖi
శప్తాలు పండు

games images

ምስ ቱፋሕ ዝማሳሰል ዓይነት ፍሩታ
misi tufaḥi zimasaseli ‘ayineti firuta
నేరేడు రకానికి చెందిన పండు

games images

ኣናናስ
ananasi
అనాస పండు

games images

ፕላም
pilami
రేగు

games images

ልሙጽ ቆርበቱ ከቢብ ፍረ
limuts’i k’oribetu kebībi fire
రేగు

games images

ሜለ ግራና ዓይነት ፍረ
mēle girana ‘ayineti fire
దానిమ్మపండు

games images

እሾኽ ዘለዎ ዓይነት ፍረ
ishoẖi zelewo ‘ayineti fire
ముళ్ళుగల నేరేడు జాతిపండు

games images

ንማልማላታ ዝኸውን ዓይነት ፍረ
nimalimalata ziẖewini ‘ayineti fire
ఒక విశేష వృక్షము

games images

ዓይነት ፍረ
‘ayineti fire
మేడిపండు

games images

ቀይሕ ዓይነት ፍረ
k’eyiḥi ‘ayineti fire
ఎరుపుద్రాక్ష

games images

ኮኾባዊ ፍሩታ
koẖobawī firuta
నక్షత్రం పండు

games images

ቀይሕ ደቂቅ ልምሉም ፍረ
k’eyiḥi dek’īk’i limilumi fire
స్ట్రాబెర్రీ

games images

ብርጭቅ
birich’ik’i
పుచ్చపండు