పండ్లు - ፍረታት አትክልቲ


ተሪር ፍረ ዘለዎ ኦም
terīri fire zelewo omi
బాదం


ቱፋሕ
tufaḥi
ఆపిల్ పండు


ንቱፋሕ ዝመስል ፍሩታ
nitufaḥi zimesili firuta
నేరేడు పండు


ባናና
banana
అరటి పండు


ቅራፍ ባናና
k’irafi banana
అరటి పై తొక్క


ፍረ
fire
రేగిపండు


ጸሊም ፍረ
ts’elīmi fire
నల్ల రేగు పండ్లు


ቀይሕ ዝኸርሱ ኣራንሺ
k’eyiḥi ziẖerisu aranishī
రక్తవర్ణపు నారింజ


ብሉ ቤሪ
bilu bērī
నీలము రేగుపండు


ቸሪ
cherī
చెర్రీ పండు


በለስ ጥልያን
belesi t’iliyani
అంజీరము


ፍሩታ
firuta
పండు


ማችዶንያ/ሰላጣ ፍሩታ
machidoniya/selat’a firuta
పళ్ళ మిశ్రమ తినుబండారము


ፍሩታታት
firutatati
పండ్లు


ፍሪኡ ዝብላዕ ዓይነት ቆጥቃጥ
firī’u zibila‘i ‘ayineti k’ot’ik’at’i
ఉసిరికాయ


ወይኒ
weyinī
ద్రాక్ష


ግረይን
gireyini
ద్రాక్షపండు


ኪዊ
kīwī
కివీ


ለሚን
lemīni
పెద్ద నిమ్మపండు


ጽማቝ ለሚን
ts’imaḵ’wi lemīni
నిమ్మ పండు


ሊቺ/ፍሩታ ቻይና
līchī/firuta chayina
లీచీ


መንደሪኒ
meniderīnī
మాండరిన్


ማንጉስ
manigusi
మామిడి


ዓይነት ሓብሓብ
‘ayineti ḥabiḥabi
పుచ్చకాయ


ዓይነት ኩኽ
‘ayineti kuẖi
ఓ రకం పండు


ኣራንሺ
aranishī
కమలాపండు


ፓፓዮ
papayo
బొప్పాయి


ኩኽ
kuẖi
శప్తాలు పండు


ምስ ቱፋሕ ዝማሳሰል ዓይነት ፍሩታ
misi tufaḥi zimasaseli ‘ayineti firuta
నేరేడు రకానికి చెందిన పండు


ኣናናስ
ananasi
అనాస పండు


ፕላም
pilami
రేగు


ልሙጽ ቆርበቱ ከቢብ ፍረ
limuts’i k’oribetu kebībi fire
రేగు


ሜለ ግራና ዓይነት ፍረ
mēle girana ‘ayineti fire
దానిమ్మపండు


እሾኽ ዘለዎ ዓይነት ፍረ
ishoẖi zelewo ‘ayineti fire
ముళ్ళుగల నేరేడు జాతిపండు


ንማልማላታ ዝኸውን ዓይነት ፍረ
nimalimalata ziẖewini ‘ayineti fire
ఒక విశేష వృక్షము


ዓይነት ፍረ
‘ayineti fire
మేడిపండు


ቀይሕ ዓይነት ፍረ
k’eyiḥi ‘ayineti fire
ఎరుపుద్రాక్ష


ኮኾባዊ ፍሩታ
koẖobawī firuta
నక్షత్రం పండు


ቀይሕ ደቂቅ ልምሉም ፍረ
k’eyiḥi dek’īk’i limilumi fire
స్ట్రాబెర్రీ


ብርጭቅ
birich’ik’i
పుచ్చపండు