ప్యాకేజింగ్ - ምጥቕላል: ምዕሻግ


መጠቅለሊ መግቢ ካብ ኣሉሚንዩም ዝስራሕ
met’ek’ilelī megibī kabi alumīniyumi zisiraḥi
అల్యూమినియపు మడత


በርሚል:ፊስቶ:ሻምብቆ ብረት
berimīli:fīsito:shamibik’o bireti
పీపా


ዘንቢል
zenibīli
బుట్ట


ጥርሙስ
t’irimusi
సీసా


ሳንዱቕ
saniduḵ’i
పెట్టె


ችኮላታ ዝመልአ ሳንዱቅ ወይ ካርቶን
chikolata zimeli’ā saniduk’i weyi karitoni
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె


ካርቶን
karitoni
మందమైన అట్ట


ትሕዝቶ:መጠን:ዕጉብ:ሕጉስ:
tiḥizito:met’eni:‘igubi:ḥigusi:
విషయము


ካሴታ:ሳንዱቅ
kasēta:saniduk’i
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే


ፖስታ መዐሸጊ
posita me‘āshegī
కవరు


ቁጻር:ፌኮ:ጉጅለ ሰባት:መዐቀኒ ፍጥነት መራክብ
k’uts’ari:fēko:gujile sebati:me‘āk’enī fit’ineti merakibi
ముడి


ብረታዊ ሳንዱቅ
biretawī saniduk’i
లోహపు పెట్టె


ዘይቲ ዝመልአ ፊስቶ
zeyitī zimeli’ā fīsito
చమురు డ్రమ్


ምዕሻግ:ምጥቅላል
mi‘ishagi:mit’ik’ilali
ప్యాకేజింగ్


ወረቀት
werek’eti
కాగితము


ብወረቀት ዝተሰርሐ ቦርሳ:ሳኬት
biwerek’eti ziteseriḥā borisa:sakēti
కాగితపు సంచీ


ፕላስቲክ
pilasitīki
ప్లాస్టిక్


ታኒካ
tanīka
డబ్బా/క్యాను


ሳንጣ
sanit’a
టోట్ బ్యాగ్


ናይ ወይኒ ፊስቶ
nayi weyinī fīsito
మద్యపు పీపా


ናይ ወይኒ ጥርሙስ
nayi weyinī t’irimusi
మద్యము సీసా


ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ሳንደቅ
bi‘inich’eyitī ziteseriḥā sanidek’i
చెక్క పెట్టె