సమయము - ጊዜ


መተስኢት ሰዓት
metesi’īti se‘ati
అలారం గడియారము


ጥንታዊ አፈ-ታሪክ
t’initawī āfe-tarīki
పురాతన చరిత్ర


ጥንታዊ:ኦሪታዊ
t’initawī:orītawī
పురావస్తువు


መዝገብ ቆጸራ
mezigebi k’ots’era
నియామక పుస్తకం


ቀውዒ
k’ewi‘ī
శరదృతువు / పతనం


ዕረፍቲ:ምስባር:
‘irefitī:misibari:
విరామము


ዓውዲ ኣዋርሕ
‘awidī awariḥi
క్యాలెండర్


ክፍለ ዘመን
kifile zemeni
శతాబ్దము


ሰዓት
se‘ati
గడియారము


ናይ ቡን ወይ ሻሂ ዝወሃብ ዕረፍቲ
nayi buni weyi shahī ziwehabi ‘irefitī
కాఫీ విరామము


ዕለት
‘ileti
తేదీ


ኣሃዛዊ ሰዓት
ahazawī se‘ati
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం


ምግራድ:ምክዋል ናይ ጸሓይ
migiradi:mikiwali nayi ts’eḥayi
గ్రహణము


መወዳእታ
meweda’ita
ముగింపు


መጻኢ
mets’a’ī
భవిష్యత్తు


ታሪክ
tarīki
చరిత్ర


ሰዓት ሑጻ
se‘ati ḥuts’a
ఇసుక గడియారము


ማእከላይ ዕድመ
ma’ikelayi ‘idime
మధ్య యుగము


ወርሒ
weriḥī
నెల


ንግሆ
nigiho
ఉదయము


ሕሉፍ
ḥilufi
గతము


ናይ ጁባ ሰዓት
nayi juba se‘ati
జేబు గడియారము


ጉዜ ምክባር:ቆጸራ ምክባር
guzē mikibari:k’ots’era mikibari
సమయపాలన


ንሁር ምንቅስቃስ:ታህዋክ:
nihuri minik’isik’asi:tahiwaki:
సమ్మర్దము


ወቅቲታት
wek’itītati
ఋతువులు


ወቕቲ ጽድያ
weḵ’itī ts’idiya
వసంత ఋతువు


ሰዓት ጽላሎት/መሪድያና
se‘ati ts’ilaloti/merīdiyana
ధూపఘంటము


ጸሓይ ብራቕ
ts’eḥayi biraḵ’i
సూర్యోదయము


ምዕራብ ጸሓይ
mi‘irabi ts’eḥayi
సూర్యాస్తమయము


ጊዜ
gīzē
సమయము


እዋን
iwani
సమయము


ናይ ምጽባይ ጊዜ
nayi mits’ibayi gīzē
వేచియుండు సమయము


ቀዳመ ሰንበት
k’edame senibeti
వారాంతము


ዓመት
‘ameti
సంవత్సరము