శీతల పానీయములు - ዓይነታት መስተ


አርኮል
ārikoli
మద్యం


ቢራ
bīra
బీరు


ጥርሙስ ናይ ቢራ
t’irimusi nayi bīra
బీరు సీసా


ቆብዕ:ሸፈነ:ዓጸወ:ከደነ
k’obi‘i:shefene:‘ats’ewe:kedene
టోపీ


ጸባን ቡንን ዝተሓሰ ውዑይ ዝስተ
ts’ebani bunini ziteḥase wi‘uyi zisite
ఒక వృత్తిదారుడు ధరించు క్యాపు


ዓይነት አልኮላዊ መስተ
‘ayineti ālikolawī mesite
షాంపేన్- ఓ రకమైన మద్యం


ብርጭቆ መስተዪ ሻምፓኝ
birich’ik’o mesiteyī shamipanyi
షాంపేన్ గ్లాసు


ሕውስዋስ መስተ ወይ ፍረታት
ḥiwisiwasi mesite weyi firetati
పలు రకాల అంశాలతో కూడిన ఫలహారం


ቡን
buni
కాఫీ


ቡሽ መወተፊ ጥርሙስ
bushi mewetefī t’irimusi
బెండు చెక్క


መክፈቲ ቡሽ ናይ ጥርሙስ
mekifetī bushi nayi t’irimusi
కార్క్ మర


ጽማቅ ናይ ፍሩታታት
ts’imak’i nayi firutatati
పళ్ళరసము


መንቆርቆር
menik’orik’ori
గరగ


በረድ ናይ ፍርጅ
beredi nayi firiji
మంచు ముక్క


ጃግ መቅድሒ ማይ
jagi mek’idiḥī mayi
కూజా


በራድ
beradi
కేటిల్


ዓይነት ኣልኮላዊ መስተታት
‘ayineti alikolawī mesitetati
మద్యము


ጸባ
ts’eba
పాలు


ዓቢ ብርጭቆ
‘abī birich’ik’o
పానపాత్రము


ጹማቅ ኣራንሺ
ts’umak’i aranishī
నారింజ రసం


ብራካ:ዕትሮ
biraka:‘itiro
మూత


ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ኩባያ
kabi pilasitīki ziteseriḥā kubaya
ప్లాస్టిక్ కప్పు


ዝስተ ኣልኮላዊ ቀይሕ ወይኒ
zisite alikolawī k’eyiḥi weyinī
ఎరుపు ద్రాక్షరసము


መምጸዪ:መስተዪ ጹማቅ
memits’eyī:mesiteyī ts’umak’i
పీల్పు గొట్టము


ሻሂ
shahī
తేనీరు


መቅድሒ ሻሂ
mek’idiḥī shahī
తేనీటి పాత్ర


ቴርሙስ
tērimusi
థర్మాస్ ఫ్లాస్కు


ጽምኢ:ባህጊ
ts’imi’ī:bahigī
దప్పిక


ማይ
mayi
నీరు


ዊስኪ ዓይነት ኣልኮላዊ መስተ
wīsikī ‘ayineti alikolawī mesite
విస్కీ


ዝስተ ኣልኮላዊ ጻዕዳ ወይኒ
zisite alikolawī ts’a‘ida weyinī
తెలుపు వైన్


ወይኒ
weyinī
వైన్