సంగీతం - ሙዚቃ


ኣኮርዲዮን
akoridīyoni
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము


ባላላይካ/ኣውታራዊት መሳርሒት ሩስያ
balalayika/awitarawīti mesariḥīti rusiya
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము


ሙዚቃዊ ጉጅለ
muzīk’awī gujile
మేళము


ናይ ሙዚቃ መሳርሒ
nayi muzīk’a mesariḥī
బాంజో


ዓይነት መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti mesariḥī muzīk’a
సన్నాయి వాయిద్యం


ሙዚቃዊ ምርኢት
muzīk’awī miri’īti
కచ్చేరి


ኮቦሮ
koboro
డ్రమ్


ዝተፈላለየ ቅኒት ከበሮ
zitefelaleye k’inīti kebero
డ్రమ్ములు


ሻምብቆ
shamibik’o
వేణువు


ዓይነት ፒያኖ
‘ayineti pīyano
గ్రాండ్ పియానో


ጊታር
gītari
గిటార్


ኣዳራሽ
adarashi
సభా మందిరం


ሰሌዳ መፋትሕ:ሰሌዳ ፊደላት:ኦርጋን መሳርሒ ሙዚቃ
selēda mefatiḥi:selēda fīdelati:origani mesariḥī muzīk’a
కీబోర్డ్


ፋምፋም
famifami
నోటితో ఊదు వాద్యము


ሙዚቃ
muzīk’a
సంగీతం


መበረኺ ናይ ሙዚቃዊ መሳርሒ
mebereẖī nayi muzīk’awī mesariḥī
మ్యూజిక్ స్టాండ్


መዛካከሪ:ኖታ:ትዕዝብቲ:ምግንዛብ:ምስትውዓል
mezakakerī:nota:ti‘izibitī:miginizabi:misitiwi‘ali
సూచన


ኦርጋን መሳርሒ ሙዚቃ
origani mesariḥī muzīk’a
అవయవము


ፒያኖ መሳርሒ ሙዚቃ
pīyano mesariḥī muzīk’a
పియానో


ዓይነት ጥሩምባ መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti t’irumiba mesariḥī muzīk’a
శాక్సోఫోను


ደራፋይ:ዘማራይ
derafayi:zemarayi
గాయకుడు


ገመድ:ስልኪ መሳርሒ ሙዚቃ:ጽሕጊ:
gemedi:silikī mesariḥī muzīk’a:ts’iḥigī:
తీగ


ዓይነት ጥሩምባ መሳርሒ ሙዚቃ
‘ayineti t’irumiba mesariḥī muzīk’a
గాలి వాద్యము


ጥሩምባ ዝጻወት ሰብ
t’irumiba zits’aweti sebi
కొమ్ము ఊదువాడు


ምስ ጊታር ዝማስሰል መሳርሒ ሙዚቃ
misi gītari zimasiseli mesariḥī muzīk’a
వయోలిన్


ሰፈር ቫዮሊን
seferi vayolīni
వయోలిన్ ఉంచు పెట్టె


ዛይሎፎን
zayilofoni
జల తరంగిణి