జంతువులు - እንስሳታት


ዓይነት ከልቢ
‘ayineti kelibī
జర్మన్ షెపర్డ్


እንስሳ
inisisa
జంతువు


አፍ መትኮቢ ናይ ኣዕዋፍ
āfi metikobī nayi a‘iwafi
పక్షిముక్కు


ኣግራብ እትቆርጽ ዓይነት እንስሳ
agirabi itik’orits’i ‘ayineti inisisa
ఉభయచరము


ነከሰ:ጎድአ:ዓትዓተ:ጭራም:መግቢ
nekese:godi’ā:‘ati‘ate:ch’irami:megibī
కాటు


ተብዓታይ መፍለስ ወይ ሓሰማ
tebi‘atayi mefilesi weyi ḥasema
మగ పంది


ቤት ማእሰርቲ ምሩካት:በዓቲ:ሰፈር አዕዋፍ
bēti ma’iseritī mirukati:be‘atī:seferi ā‘iwafi
పంజరము


ምራክ:ቆርበት ምራክ:ፈርሲ ዳንጋ
miraki:k’oribeti miraki:ferisī daniga
కోడెదూడ


ድሙ
dimu
పిల్లి


ጫቚት
ch’aḵ’wīti
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల


ደርሆ
deriho
కోడి


ዓጋዜን
‘agazēni
జింక


ከልቢ
kelibī
కుక్క


ዓይነት ዓሳ:ኣቡሰላማ
‘ayineti ‘asa:abuselama
తిమింగలము


ደርሆ ማይ
deriho mayi
బాతు


ንስሪ
nisirī
గరుడపక్షి


ክንቲት
kinitīti
రెక్క


ነዊሕ እግርን ክሳድን ዘለዋ ዑፍ
newīḥi igirini kisadini zelewa ‘ufi
రాజహంస


ዒሉ ናይ ፈረስ ወይ አድጊ
‘īlu nayi feresi weyi ādigī
గాడిదపిల్ల


መግቢ
megibī
ఆహారము


ወካርያ
wekariya
నక్క


ጤል
t’ēli
మేక


ዓዓ ዑፍ
‘a‘a ‘ufi
హంస


ማንቲለ በረካ
manitīle bereka
కుందేలు


ደርሆ
deriho
ఆడకోడి


ናይ ማይ ዑፍ
nayi mayi ‘ufi
నారాయణపక్షి


ቀርኒ
k’erinī
కొమ్ము


ጫማ ናይ ፈረስ
ch’ama nayi feresi
గుర్రపు నాడా


ዕየት
‘iyeti
గొఱ్ఱె పిల్ల


መምርሒ ከልቢ(መቆጻጸሪ)
memiriḥī kelibī(mek’ots’ats’erī)
వేటగాడు


ጸፋር እንስሳ ባሕሪ
ts’efari inisisa baḥirī
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత


ፍቅሪ እንስሳ
fik’irī inisisa
జంతువుల ప్రేమ


ህበይ
hibeyi
కోతి


አፍን አፍንጫን ናይ እንስሳ:ልጋም ምግባር
āfini āfinich’ani nayi inisisa:ligami migibari
తుపాకీ గొట్టము


ሰፈር ጭሩ
seferi ch’iru
పక్షిగూడు


ጉንጋ
guniga
గుడ్ల గూబ


ሕንጻይ:ፓፓጋሎ
ḥinits’ayi:papagalo
శుకము


ጽቡቅ ክንቲት ዘለዋ ዓባይ ዑፍ
ts’ibuk’i kinitīti zelewa ‘abayi ‘ufi
నెమలి


ሓሓት ዓይነት ዑፍ
ḥaḥati ‘ayineti ‘ufi
గూడకొంగ


ኣብ ባሕሪ እትርከብ ዘይትነፍር ዑፍ
abi baḥirī itirikebi zeyitinefiri ‘ufi
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి


ፍቱው ሰብ ወይ እንስሳ:ቁጠዐ:ምቅብጣር
fituwi sebi weyi inisisa:k’ut’e‘ā:mik’ibit’ari
పెంపుడు జంతువు


ርግቢት
rigibīti
పావురము


ማንቲለ
manitīle
కుందేలు


ኣርሓ ደርሆ
ariḥa deriho
పక్షులు నిద్రించు చోటు


ኣብ መሬትን ባሕርን ዝነብር እንስሳ
abi merētini baḥirini zinebiri inisisa
సముద్ర సింహము


ሮብራ
robira
సముద్రపు కాకి


ዓሳ ዝምገብ እንስሳ ባሕሪ:ማሕተም:ዓሸገ:ሓተመ
‘asa zimigebi inisisa baḥirī:maḥitemi:‘ashege:ḥateme
ఉభయచరము


በጊዕ
begī‘i
గొర్రె


ተመን
temeni
పాము


ራዛ ባሕሪ
raza baḥirī
కొంగ


ዓባይ ዓይነት ደርሆ ማይ
‘abayi ‘ayineti deriho mayi
హంస


ዓይነት ዓሳ
‘ayineti ‘asa
జల్ల చేప


ታኪን
takīni
సీమ కోడి


ጎብየ ባሕሪ
gobiye baḥirī
సముద్రపు తాబేలు


ኣሞራ
amora
రాబందు


ተኩላ
tekula
తోడేలు