కొనుగోలు - ช้อปปิ้ง


เบเกอรี่
bay-gur̶-rêe
బేకరీ


บาร์โค้ด
ba-kót
బార్ కోడ్


ร้านหนังสือ
rán-nǎng′-sěu
పుస్తకాల దుకాణము


คาเฟ่
ka-fê′
కాఫీ హోటల్


ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
మందుల దుకాణము


ร้านซักแห้ง
rán-sák′-hæ̂ng
డ్రై క్లీనర్


ร้านดอกไม้
rán-dàwk-mái′
పూల దుకాణము


ของขวัญ
kǎwng-kwǎn′
బహుమతి


ตลาด
dhà′-làt
విపణి


ตลาดนัด
dhà′-làt-nát′
మార్కెట్ హాలు


ร้านขายหนังสือพิมพ์
rán-kǎi-nǎng′-sěu-pim′
వార్తాపత్రిక స్టాండ్


ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
ఔషధ శాల


ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
పోస్ట్ ఆఫీస్


เครื่องปั้นดินเผา
krêuang-bhân′-din′-pǎo′
మట్టి పాత్ర సామగ్రి


การขาย
gan-kǎi
అమ్మకము


ร้านค้า
rán-ká
దుకాణము


ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
కొనుగోలు


ถุงช้อปปิ้ง
tǒong′-cháwp-bhîng′
కొనుగోలు సంచీ


ตะกร้าช้อปปิ้ง
dhà′-grâ-cháwp-bhîng′
కొనుగోలు బుట్ట


รถเข็นช้อปปิ้ง
rót′-kěn′-cháwp-bhîng′
కొనుగోలు కార్ట్


การเดินเล่นช้อปปิ้ง
gan-der̶n-lên′-cháwp-bhîng′
కొనుగోలు పర్యటన