పదజాలం

కళలు» ศิลปะ

games images

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
ప్రశంస

games images

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
కళ

games images

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
విల్లు

games images

แปรง
bhræng
బ్రష్

games images

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
కలరింగ్ పుస్తకము

games images

นักเต้น
nák′-dhên′
నర్తకి

games images

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
డ్రాయింగ్

games images

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
గ్యాలరీ

games images

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
గాజు కిటికీ

games images

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
గ్రాఫిటీ

games images

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
హస్తకళ

games images

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
మొజాయిక్

games images

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
కుడ్య చిత్రము

games images

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
వస్తు ప్రదర్శన శాల

games images

การแสดง
gan-sà′-dæng
పనితీరు

games images

ภาพ
pâp
బొమ్మ

games images

บทกวี
bòt′-gà′-wee
పద్యము

games images

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
శిల్పము

games images

เพลง
playng
పాట

games images

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
ప్రతిమ

games images

สีน้ำ
sěe-nám
నీటి రంగు