సామగ్రి - วัสดุ


ทองเหลือง
tawng-lěuang
ఇత్తడి


ปูนซีเมนต์
bhoon-see-mayn
సిమెంటు


เซรามิก
say-ra-mík′
పింగాణీ


ผ้า
pâ
వస్త్రము


ผ้า
pâ
వస్త్రము


ผ้าฝ้าย
pâ-fâi
ప్రత్తి


คริสตัล
krít′-dhan′
స్ఫటికము


สิ่งสกปรก
sìng′-sòk′-bhròk′
మురికి


กาว
gao
జిగురు


หนัง
nǎng′
బాగు చేసిన తోలు


โลหะ
loh-hà′
లోహము


น้ำมัน
nám′-man′
చమురు


ผง
pǒng′
పొడి


เกลือ
gleua
ఉప్పు


ทราย
sai
ఇసుక


เศษเหล็ก
sàyt-lèk′
చెత్త


เงิน
nguнn′
వెండి


หิน
hǐn′
రాయి


ฟาง
fang
తృణము


ไม้
mái
కొయ్య


ขนสัตว์
kǒn′-sàt′
ఉన్ని