పదజాలం

మొక్కలు» พืช

games images

ไม้ไผ่
mái-pài′
వెదురు

games images

เบ่งบาน
bèng′-ban
పూయు

games images

ช่อดอกไม้
châw-dàwk-mái
పువ్వుల గుత్తి

games images

กิ่ง
gìng′
శాఖ

games images

ต้นอ่อน
dhôn′-àwn
మొగ్గ

games images

กระบองเพชร
grà′-bawng-pét′
బ్రహ్మ జెముడు

games images

ต้นโคลเวอร์
dhôn′-kloh-wur̶
విలాసవంతమైన

games images

ต้นโคน
dhôn′-kon
శంఖు ఆకారం

games images

ดอกคอร์น
dàwk-kawn
కార్న్ ఫ్లవర్

games images

ดอกโครคัส
dàwk-kroh-kát′
కుంకుమ పువ్వు

games images

ดอกแดฟโฟดิล
dàwk-dæ̀f-foh-din′
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

games images

ดอกเดซี่
dàwk-day-sêe
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

games images

ดอกแดนดิไลออน
dàwk-dæn-dì′-lai′-awn
డాండెలైన్

games images

ดอกไม้
dàwk-mái
పువ్వు

games images

พฤกษา
préuk′-sǎ
దళములు

games images

ธัญพืช
tan′-yá′-pêut
ధాన్యము

games images

หญ้า
yâ
గడ్డి

games images

การเจริญเติบโต
gan-jà′-rer̶n-dhèr̶p-dhoh
పెరుగుదల

games images

ดอกผักตบชวา
dàwk-pàk′-dhòp′-chá′-wa
సువాసన గల పూలచెట్టు

games images

สนามหญ้า
sà′-nǎm-yâ
పచ్చిక బయలు

games images

ดอกลิลลี่
dàwk-lin′-lêe
లిల్లీ పుష్పము

games images

เมล็ดป่าน
má′-lét′-bhàn
అవిశ విత్తులు

games images

เห็ด
hèt′
పుట్టగొడుగు

games images

ต้นมะกอก
dhôn′-má′-gàwk
ఆలివ్ చెట్టు

games images

ต้นปาล์ม
dhôn′-bham
పామ్ చెట్టు

games images

ดอกแพนซี
dàwk-pæn-see
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

games images

ต้นพีช
dhôn′-pêet
శప్తాలు పండు చెట్టు

games images

พืช
pêut
మొక్క

games images

ดอกป๊อปปี้
dàwk-bháwp-bhêe
గసగసాలు

games images

ราก
râk
వేరు

games images

ดอกกุหลาบ
dàwk-gòo′-làp
గులాబీ

games images

เมล็ดพันธุ์
má′-lét′-pan′
విత్తనం

games images

ดอกสโนว์ดร็อป
daw-gòt′-nôd-ráwp′
మంచుబిందువు

games images

ดอกทานตะวัน
dàwk-tan-dhà′-wan′
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

games images

หนาม
nǎm
ముల్లు

games images

ลำต้น
lam′-dhôn′
మొండెము

games images

ดอกทิวลิป
dàwk-tew′-líp′
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

games images

ดอกบัว
dàwk-bua
నీటి కలువ

games images

ข้าวสาลี
kâo-sǎ-lee
గోధుమలు