సామాను - เฟอร์นิเจอร์


เก้าอี้นวม
gâo′-êe-nuam
చేతులకుర్చీ


เตียง
dhiang
పరుపు


เครื่องนอน
krêuang-nawn
పరుపు సామగ్రి


ชั้นวางหนังสือ
chán′-wang-nǎng′-sěu
పుస్తకములు ఉంచు అర


พรม
prom′
తివాచీ


เก้าอี้
gâo′-êe
కుర్చీ


ลิ้นชัก
lín′-chák′
సొరుగుల అర


เปลเด็ก
bhlay-dèk′
ఊయల


ตู้
dhôo
అల్మరా


ผ้าม่าน
pâ-mân
తెర


ผ้าม่าน
pâ-mân
పరదా


โต๊ะเขียนหนังสือ
dhó′-kǐan-nǎng′-sěu
ఒక బల్ల


พัดลม
pát′-lom′
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


เสื่อ
sèua
చాప


เตียงเด็กแบบมีที่กั้น
dhiang-dèk′-bæ̀p-mee-têe-gân′
ఆట కలము


เก้าอี้โยก
gâo′-êe-yôk
రాకింగ్ కుర్చీ


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
భద్రమైన


ที่นั่ง
têe-nâng′
సీటు


ชั้นวาง
chán′-wang
అర


โต๊ะเล็กๆ
dhó′-lék′-lék′
ప్రక్క మేజా


โซฟา
soh-fa
సోఫా


ตั่ง
dhàng′
బల్ల/పీట


โต๊ะ
dhó′
మేజా బల్ల


โคมไฟตั้งโต๊ะ
kom-fai′-dhâng′-dhó′
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


ถังขยะ
tǎng′-kà′-yà′
చెత్తకాగితాల బుట్ట