పదజాలం

శరీరం   »   ร่างกาย

แขน

kæ̌n
భుజము

หลัง

lǎng′
వీపు

ศีรษะล้าน

sěen-sà′-lán
బట్టతల

เครา

krao′
గడ్డము

เลือด

lêuat
రక్తము

กระดูก

grà′-dòok
ఎముక

ก้น

gôn′
దిగువన

ถักเปีย

tàk′-bhia
జడ

สมอง

sà′-mǎwng
మెదడు

เต้านม

dhâo′-nom′
స్థనము

หู

hǒo
చెవి

ตา

dha
కన్ను

ใบหน้า

bai′-nâ
ముఖము

นิ้ว

néw′
చేతివ్రేలు

ลายนิ้วมือ

lai-néw′-meu
వేలిముద్రలు

กำปั้น

gam′-bhân′
పిడికిలి

เท้า

táo
పాదము

ผม

pǒm′
జుట్టు

ทรงผม

song′-pǒm′
జుట్టు కత్తిరింపు

มือ

meu
చేయి

หัว

hǔa
తల

หัวใจ

hǔa-jai′
గుండె

นิ้วชี้

néw′-chée
చూపుడు వేలు

ไต

dhai′
మూత్రపిండము

หัวเข่า

hǔa-kào′
మోకాలు

ขา

kǎ
కాలు

ริมฝีปาก

rim′-fěe-bhàk
పెదవి

ปาก

bhàk
నోరు

ลอนผม

lawn-pǒm′
కేశకుదురు

โครงกระดูก

krong-grà′-dòok
అస్థిపంజరము

ผิว

pěw′
చర్మము

กะโหลกศีรษะ

gà′-lòk-sěe-sà′
పుర్రె

รอยสัก

rawy-sàk′
పచ్చబొట్టు

คอ

kaw
గొంతు

นิ้วหัวแม่มือ

néw′-hǔa-mæ̂-meu
బొటనవ్రేలు

นิ้วเท้า

néw′-táo
కాలివేళ్లు

ลิ้น

lín′
నాలుక

ฟัน

fan′
దంతాలు

วิกผม

wík′-pǒm′
నకిలీ జుట్టు
వెనక్కి వెళ్ళు