శరీరం - ร่างกาย


แขน
kæ̌n
భుజము


หลัง
lǎng′
వీపు


ศีรษะล้าน
sěen-sà′-lán
బట్టతల


เครา
krao′
గడ్డము


เลือด
lêuat
రక్తము


กระดูก
grà′-dòok
ఎముక


ก้น
gôn′
దిగువన


ถักเปีย
tàk′-bhia
జడ


สมอง
sà′-mǎwng
మెదడు


เต้านม
dhâo′-nom′
స్థనము


หู
hǒo
చెవి


ตา
dha
కన్ను


ใบหน้า
bai′-nâ
ముఖము


นิ้ว
néw′
చేతివ్రేలు


ลายนิ้วมือ
lai-néw′-meu
వేలిముద్రలు


กำปั้น
gam′-bhân′
పిడికిలి


เท้า
táo
పాదము


ผม
pǒm′
జుట్టు


ทรงผม
song′-pǒm′
జుట్టు కత్తిరింపు


มือ
meu
చేయి


หัว
hǔa
తల


หัวใจ
hǔa-jai′
గుండె


นิ้วชี้
néw′-chée
చూపుడు వేలు


ไต
dhai′
మూత్రపిండము


หัวเข่า
hǔa-kào′
మోకాలు


ขา
kǎ
కాలు


ริมฝีปาก
rim′-fěe-bhàk
పెదవి


ปาก
bhàk
నోరు


ลอนผม
lawn-pǒm′
కేశకుదురు


โครงกระดูก
krong-grà′-dòok
అస్థిపంజరము


ผิว
pěw′
చర్మము


กะโหลกศีรษะ
gà′-lòk-sěe-sà′
పుర్రె


รอยสัก
rawy-sàk′
పచ్చబొట్టు


คอ
kaw
గొంతు


นิ้วหัวแม่มือ
néw′-hǔa-mæ̂-meu
బొటనవ్రేలు


นิ้วเท้า
néw′-táo
కాలివేళ్లు


ลิ้น
lín′
నాలుక


ฟัน
fan′
దంతాలు


วิกผม
wík′-pǒm′
నకిలీ జుట్టు