సైన్యము - ทหาร


เรือบรรทุกเครื่องบิน
reua-ban′-tóok′-krêuang-bin′
విమాన వాహక నౌక


กระสุน
grà′-sǒon′
మందు సామగ్రి సరఫరా


เกราะ
gràw′
కవచం


กองทัพบก
gawng-táp′-bòk′
సైన్యము


การจับกุม
gan-jàp′-goom′
అరెస్టు


ระเบิดปรมาณู
rá′-bèr̶t-bhà′-rá′-ma-noo
అణు బాంబు


การโจมตี
gan-jom-dhee
దాడి


ลวดหนาม
lûat-nǎm
ముండ్లతీగ


ระเบิด
rá′-bèr̶t
పేలుడు


ลูกระเบิด
lôok-rá′-bèr̶t
బాంబు


ปืนใหญ่
bheun-yài′
ఫిరంగి


ซองกระสุน
sawng-grà′-sǒon′
క్యార్ట్రిడ్జ్


ตราอาร์ม
dhra-am
ఆయుధాల కోటు


การป้องกันตัว
gan-bhâwng-gan′-dhua
రక్షణ


การทำลาย
gan-tam′-lai
విధ్వంసం


การต่อสู้
gan-dhàw-sôo
పోరు


เครื่องบินทิ้งระเบิด
krêuang-bin′-tíng′-rá′-bèr̶t
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు


หน้ากากก๊าซ
nâ-gàk-gás
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు


ผู้รักษาความปลอดภัย
pôo-rák′-sàk-wam-bhlàwt-pai′
గార్డు


ระเบิดมือ
rá′-bèr̶t-meu
చేతి గ్రెనేడ్


กุญแจมือ
goon′-jæ-meu
చేతిసంకెళ్లు


หมวกเหล็ก
mùak-lèk′
ఇనుపటోపి


การเดินทัพ
gan-der̶n-táp′
నిదానంగా నడుచు


เหรียญ
rǐan
పతకము


ทหาร
tá′-hǎn
సైనిక


กองทัพเรือ
gawng-táp′-reua
నావికా దళము


ความสงบสุข
kwam-sà′-ngòp′-sòok′
శాంతి


นักบิน
nák′-bin′
విమాన చోదకుడు


ปืนพก
bheun-pók′
పిస్టలు


ปืนพกลูกโม่
bheun-pók′-lôok-môh
రివాల్వర్


ปืนไรเฟิล
bheun-rai′-fer̶n
తుపాకీ


จรวด
jà′-rùat
రాకెట్టు


นักยิง
nák′-ying′
విలుకాడు


การยิง
gan-ying′
దెబ్బ


ทหาร
tá′-hǎn
సైనికుడు


เรือดำน้ำ
reua-dam′-nám
జలాంతర్గామి


การเฝ้าระวัง
gan-fâo′-rá′-wang′
నిఘా


ดาบ
dàp
కత్తి


รถถัง
rót′-tǎng′
ట్యాంక్


เครื่องแบบ
krêuang-bæ̀p
ఏకరూప


ชัยชนะ
chai′-chá′-ná′
విజయము


ผู้ชนะ
pôo-chá′-ná′
విజేత