పదజాలం

ప్రజలు   »   คน

อายุ

a-yóo′
వయసు

ป้า

bhâ
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు

ทารก

ta-rók′
శిశువు

พี่เลี้ยงเด็ก

pêe-líang-dèk′
దాది

เด็กผู้ชาย

dèk′-pôo-chai
బాలుడు

พี่ชาย

pêe-chai
సోదరుడు

เด็ก

dèk′
బాలలు

คู่สมรส

kôo-sǒm′-rót′
జంట

ลูกสาว

lôok-sǎo
కుమార్తె

การหย่าร้าง

gan-yà-ráng
విడాకులు

ตัวอ่อน

dhua-àwn
పిండం

การหมั้น

gan-mân′
నిశ్చితార్థం

ครอบครัวใหญ่

krâwp-krua-yài′
విస్తార కుటుంబము

ครอบครัว

krâwp-krua
కుటుంబము

การจีบ

gan-jèep
పరిహసముచేయు

สุภาพบุรุษ

sòo′-pâp-bòo′-ròot′
మర్యాదస్థుడు

หญิงสาว

yǐng′-sǎo
బాలిక

แฟนสาว

fæn-sǎo
ప్రియురాలు

หลานสาว

lǎn-sǎo
మనుమరాలు

ปู่,ตา

bhòo-dha
తాత

ย่า,ยาย

yâ-yai
మామ్మ

ย่า,ยาย

yâ-yai
అవ్వ

ปู่ย่า,ตายาย

bhòo-yâ-dha-yai
అవ్వ, తాతలు

หลานชาย

lǎn-chai
మనుమడు

เจ้าบ่าว

jâo′-bào
పెండ్లి కుమారుడు

กลุ่ม

glòom′
గుంపు

ผู้ช่วย

pôo-chûay′
సహాయకులు

เด็กเล็ก

dèk′-lék′
శిశువు

สุภาพสตรี

sòo′-pâp-sà′-dhree
మహిళ

การขอแต่งงาน

gan-kǎw-dhæ̀ng′-ngan
వివాహ ప్రతిపాదన

การแต่งงาน

gan-dhæ̀ng′-ngan
వైవాహిక బంధము

แม่

mæ̂
తల్లి

การงีบ

gan-ngêep
పొత్తిలి

เพื่อนบ้าน

pêuan-bân
పొరుగువారు

คู่สมรส

kôo-sǒm′-rót′
నూతన వధూవరులు

คู่รัก

kôo-rák′
జంట

พ่อแม่

pâw-mæ̂
తల్లిదండ్రులు

คู่ขา

kôo-kǎ
భాగస్వామి

งานสังสรรค์

ngan-sǎng′-sǎn′
పార్టీ

ผู้คน

pôo-kon′
ప్రజలు

เจ้าสาว

jâo′-sǎo
వధువు

คิว

kew′
వరుస

การต้อนรับ

gan-dhâwn-ráp′
ఆహూతుల స్వీకరణ

การนัดพบ

gan-nát′-póp′
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం

พี่น้อง

pêe-náwng
తనకు పుట్టిన పిల్లలు

พี่สาว,น้องสาว

pêe-sǎo-náwng-sǎo
సోదరి

ลูกชาย

lôok-chai
కుమారుడు

ฝาแฝด

fǎ-fæ̀t
కవలలు

ลุง,อา

loong′-a
మామ

งานแต่งงาน

ngan-dhæ̀ng′-ngan
వివాహవేడుక

เยาวชน

yao′-wá′-chon′
యువత
వెనక్కి వెళ్ళు