ప్రజలు - คน


อายุ
a-yóo′
వయసు


ป้า
bhâ
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు


ทารก
ta-rók′
శిశువు


พี่เลี้ยงเด็ก
pêe-líang-dèk′
దాది


เด็กผู้ชาย
dèk′-pôo-chai
బాలుడు


พี่ชาย
pêe-chai
సోదరుడు


เด็ก
dèk′
బాలలు


คู่สมรส
kôo-sǒm′-rót′
జంట


ลูกสาว
lôok-sǎo
కుమార్తె


การหย่าร้าง
gan-yà-ráng
విడాకులు


ตัวอ่อน
dhua-àwn
పిండం


การหมั้น
gan-mân′
నిశ్చితార్థం


ครอบครัวใหญ่
krâwp-krua-yài′
విస్తార కుటుంబము


ครอบครัว
krâwp-krua
కుటుంబము


การจีบ
gan-jèep
పరిహసముచేయు


สุภาพบุรุษ
sòo′-pâp-bòo′-ròot′
మర్యాదస్థుడు


หญิงสาว
yǐng′-sǎo
బాలిక


แฟนสาว
fæn-sǎo
ప్రియురాలు


หลานสาว
lǎn-sǎo
మనుమరాలు


ปู่,ตา
bhòo-dha
తాత


ย่า,ยาย
yâ-yai
మామ్మ


ย่า,ยาย
yâ-yai
అవ్వ


ปู่ย่า,ตายาย
bhòo-yâ-dha-yai
అవ్వ, తాతలు


หลานชาย
lǎn-chai
మనుమడు


เจ้าบ่าว
jâo′-bào
పెండ్లి కుమారుడు


กลุ่ม
glòom′
గుంపు


ผู้ช่วย
pôo-chûay′
సహాయకులు


เด็กเล็ก
dèk′-lék′
శిశువు


สุภาพสตรี
sòo′-pâp-sà′-dhree
మహిళ


การขอแต่งงาน
gan-kǎw-dhæ̀ng′-ngan
వివాహ ప్రతిపాదన


การแต่งงาน
gan-dhæ̀ng′-ngan
వైవాహిక బంధము


แม่
mæ̂
తల్లి


การงีบ
gan-ngêep
పొత్తిలి


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
పొరుగువారు


คู่สมรส
kôo-sǒm′-rót′
నూతన వధూవరులు


คู่รัก
kôo-rák′
జంట


พ่อแม่
pâw-mæ̂
తల్లిదండ్రులు


คู่ขา
kôo-kǎ
భాగస్వామి


งานสังสรรค์
ngan-sǎng′-sǎn′
పార్టీ


ผู้คน
pôo-kon′
ప్రజలు


เจ้าสาว
jâo′-sǎo
వధువు


คิว
kew′
వరుస


การต้อนรับ
gan-dhâwn-ráp′
ఆహూతుల స్వీకరణ


การนัดพบ
gan-nát′-póp′
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం


พี่น้อง
pêe-náwng
తనకు పుట్టిన పిల్లలు


พี่สาว,น้องสาว
pêe-sǎo-náwng-sǎo
సోదరి


ลูกชาย
lôok-chai
కుమారుడు


ฝาแฝด
fǎ-fæ̀t
కవలలు


ลุง,อา
loong′-a
మామ


งานแต่งงาน
ngan-dhæ̀ng′-ngan
వివాహవేడుక


เยาวชน
yao′-wá′-chon′
యువత