పెద్ద జంతువులు - பெரிய விலங்குகள்


முதலை
mutalai
పెద్ద మొసలి


கிளைமான்கள்
kiḷaimāṉkaḷ
దుప్పి కొమ్ములు


பெருங்குரங்கு
peruṅkuraṅku
బబూన్


கரடி
karaṭi
ఎలుగుబంటి


எருமை
erumai
గేదె


ஒட்டகம்
oṭṭakam
ఒంటె


சிறுத்தைப்புலி
ciṟuttaippuli
చిరుత


மாடு
māṭu
గోవు


முதலை
mutalai
మొసలి


டைனோசர்
ṭaiṉōcar
డైనోసార్


கழுதை
kaḻutai
గాడిద


டிராகன்
ṭirākaṉ
డ్రాగన్


யானை
yāṉai
ఏనుగు


ஒட்டைச்சிவிங்கி
oṭṭaicciviṅki
జిరాఫీ


மனிதக்குரங்கு
maṉitakkuraṅku
గొరిల్లా


நீர்யானை
nīryāṉai
హిప్పో


குதிரை
kutirai
గుర్రము


கங்காரு
kaṅkāru
కంగారూ


சிறுத்தை
ciṟuttai
చిఱుతపులి


சிங்கம்
ciṅkam
సింహము


லாமா
lāmā
ఒక విధమైన ఒంటె


லின்க்ஸ்
liṉks
శివంగి


அசாதாரன மிருகம்
acātāraṉa mirukam
భూతము


கடமான்
kaṭamāṉ
దుప్పి


தீக்கோழி
tīkkōḻi
నిప్పుకోడి


பாண்டா
pāṇṭā
పెద్ద జంతువు


பன்றி
paṉṟi
పంది


துருவக் கரடி
turuvak karaṭi
ధ్రువ ఎలుగుబంటి


பூமா
pūmā
చిరుతపులి


காண்டாமிருகம்
kāṇṭāmirukam
రైనో


ஆண் கலைமான்
āṇ kalaimāṉ
మగ జింక


புலி
puli
పులి


கடற்பசு
kaṭaṟpacu
నీటి గుర్రము


காட்டு குதிரை
kāṭṭu kutirai
అడవి గుర్రం


வரிக்குதிரை
varikkutirai
చారల గుర్రము