సామాను - அறைக்கலண்கள்


கைப்பிடி நாற்காலி
kaippiṭi nāṟkāli
చేతులకుర్చీ


படுக்கை
paṭukkai
పరుపు


படுக்கைத் துணி
paṭukkait tuṇi
పరుపు సామగ్రి


புத்தக அலமாரி
puttaka alamāri
పుస్తకములు ఉంచు అర


கம்பளம்
kampaḷam
తివాచీ


நாற்காலி
nāṟkāli
కుర్చీ


அடுக்குப் பெட்டி
aṭukkup peṭṭi
సొరుగుల అర


தொட்டில்
toṭṭil
ఊయల


அலமாரி
alamāri
అల్మరా


திரைச்சீலை
tiraiccīlai
తెర


திரைச்சீலை
tiraiccīlai
పరదా


மேசை
mēcai
ఒక బల్ల


மின் விசிறி
miṉ viciṟi
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


பாய்
pāy
చాప


பிளேபென்
piḷēpeṉ
ఆట కలము


ஆடும் நாற்காலி
āṭum nāṟkāli
రాకింగ్ కుర్చీ


பாதுகாப்புப் பெட்டகம்
pātukāppup peṭṭakam
భద్రమైన


ஆசனம்
ācaṉam
సీటు


அலமாரி
alamāri
అర


பக்க மேசை
pakka mēcai
ప్రక్క మేజా


சோஃபா
cōḥpā
సోఫా


ஸ்டூல்
sṭūl
బల్ల/పీట


மேசை
mēcai
మేజా బల్ల


மேசை விளக்கு
mēcai viḷakku
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


கழிவு பேப்பர் கூடை
kaḻivu pēppar kūṭai
చెత్తకాగితాల బుట్ట