పదజాలం

ప్యాకేజింగ్   »   சிப்பக்கட்டணம்

அலுமினிய மென்தகடு

alumiṉiya meṉtakaṭu
అల్యూమినియపు మడత

பீப்பாய்

pīppāy
పీపా

கூடை

kūṭai
బుట్ట

புட்டி

puṭṭi
సీసా

பெட்டி

peṭṭi
పెట్టె

சாக்லெட் பெட்டி

cākleṭ peṭṭi
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

அட்டை

aṭṭai
మందమైన అట్ట

உள்ளடக்கம்

uḷḷaṭakkam
విషయము

சட்டப்பெட்டி

caṭṭappeṭṭi
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

உறை

uṟai
కవరు

முடிச்சு

muṭiccu
ముడి

உலோகப் பெட்டி

ulōkap peṭṭi
లోహపు పెట్టె

எண்ணெய் டிரம்

eṇṇey ṭiram
చమురు డ్రమ్

சிப்பக்கட்டணம்

cippakkaṭṭaṇam
ప్యాకేజింగ్

காகிதம்

kākitam
కాగితము

காகிதப் பை

kākitap pai
కాగితపు సంచీ

நெகிழி

nekiḻi
ప్లాస్టిక్

கேன்

kēṉ
డబ్బా/క్యాను

தோள் பை

tōḷ pai
టోట్ బ్యాగ్

மது பீப்பாய்

matu pīppāy
మద్యపు పీపా

மது பாட்டில்

matu pāṭṭil
మద్యము సీసా

மரப் பெட்டி

marap peṭṭi
చెక్క పెట్టె
వెనక్కి వెళ్ళు