కార్యాలయము - அலுவலகம்


பந்துமுனை பேனா
pantumuṉai pēṉā
బాల్ పెన్


இடைவேளை
iṭaivēḷai
విరామం


கைப்பெட்டி
kaippeṭṭi
బ్రీఫ్ కేస్


வண்ணப் பென்சில்
vaṇṇap peṉcil
రంగు వేయు పెన్సిల్


மாநாடு
mānāṭu
సమావేశం


கலந்தாய்வு அறை
kalantāyvu aṟai
సమావేశపు గది


நகல்
nakal
నకలు


அடைவு
aṭaivu
డైరెక్టరీ


கோப்பு
kōppu
దస్త్రము


கோப்பு அலமாரி
kōppu alamāri
దస్త్రములుంచు స్థలము


மையூற்று எழுதுகோல்
maiyūṟṟu eḻutukōl
ఫౌంటెన్ పెన్


கடிதத் தட்டு
kaṭitat taṭṭu
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


குறிப்போன்
kuṟippōṉ
గుర్తు వేయు పేనా


குறிப்பேடு
kuṟippēṭu
నోటు పుస్తకము


குறிதாள் அட்டை
kuṟitāḷ aṭṭai
నోటు ప్యాడు


அலுவலகம்
aluvalakam
కార్యాలయము


அலுவலக நாற்காலி
aluvalaka nāṟkāli
కార్యాలయపు కుర్చీ


மிகைநேரம்
mikainēram
అధిక సమయం


காகிதக் கவ்வி
kākitak kavvi
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


பென்சில்
peṉcil
పెన్సిల్


துளைப்பி
tuḷaippi
పిడికిలి గ్రుద్దు


பெட்டகம்
peṭṭakam
సురక్షితము


கூராக்கி
kūrākki
మొన చేయు పరికరము


துண்டாக்கப்பட்ட காகிதம்
tuṇṭākkappaṭṭa kākitam
పేలికలుగా కాగితం


துருவுகருவி
turuvukaruvi
తునకలు చేయునది


பிணைப்பு சுழல்
piṇaippu cuḻal
మురి బైండింగ్


பிணிப்பூசி
piṇippūci
కొంకి


பிணிக்கை
piṇikkai
కొక్కెము వేయు పరికరము


தட்டெழுத்து இயந்திரம்
taṭṭeḻuttu iyantiram
టైపురైటర్ యంత్రము


பணிநிலையம்
paṇinilaiyam
కార్యస్థానము