చిన్న జంతువులు - Små djur


myra
చీమ


skalbagge
చొచ్చుకు వచ్చిన


fågel
పక్షి


fågelbur
పక్షి పంజరం


fågelholk
పక్షి గూడు


humla
బంబుల్ ఈగ


fjäril
సీతాకోకచిలుక


larv
గొంగళి పురుగు


tusenfoting
శతపాదులు


krabba
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత


fluga
ఈగ


groda
కప్ప


guldfisk
బంగారు చేప


gräshoppa
మిడత


marsvin
గినియా పంది


hamster
సీమ ఎలుక


igelkott
ముళ్ల పంది


kolibri
హమ్మింగ్ పక్షి


leguan
ఉడుము


insekt
కీటకము


manet
జెల్లీ చేప


kattunge
పిల్లి పిల్ల


nyckelpiga
నల్లి


ödla
బల్లి


lus
పేను


murmeldjur
పందికొక్కు వంటి జంతువు


mygga
దోమ


mus
ఎలుక


ostron
ఆయిస్టర్


skorpion
తేలు


sjöhäst
సముద్రపు గుర్రము


skal
గుల్ల


räka
రొయ్య చేప


spindel
సాలీడు


spindelnät
సాలీడు జాలము


sjöstjärna
తార చేప


geting
కందిరీగ