సామగ్రి - Material


mässing
ఇత్తడి


cement
సిమెంటు


keramik
పింగాణీ


duk
వస్త్రము


tyg
వస్త్రము


bomull
ప్రత్తి


kristall
స్ఫటికము


smuts
మురికి


lim
జిగురు


läder
బాగు చేసిన తోలు


metallen
లోహము


olja
చమురు


pulver
పొడి


salt
ఉప్పు


sand
ఇసుక


skrot
చెత్త


silver
వెండి


sten
రాయి


halm
తృణము


trä
కొయ్య


ull
ఉన్ని