మతము - Religion


påsk
ఈస్టర్ పక్షి


påskägg
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


ängel
దేవదూత


klocka
గంట


bibel
బైబిలు


biskop
మతగురువు


välsignelse
దీవెన


buddism
బౌద్ధమతం


kristendom
క్రైస్తవ మతం


julklapp
క్రిస్మస్ బహుమతి


julgran
క్రిస్మస్ చెట్టు


kyrka
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


kista
శవపేటిక


skapelse
సృష్టి


krucifix
సిలువ బొమ్మ


djävul
దయ్యము


gud
దేవుడు


hinduism
హిందూమతము


islam
ఇస్లామ్ మతము


judendom
యూదు మతము


meditation
ధ్యానము


mumie
తల్లి


muslim
మహమ్మదీయులు


påve
మతాధికారి


bön
ప్రార్థన


präst
పూజారి


religion
మతము


gudstjänst
సేవ


synagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము


tempel
ఆలయము


gravkammare
సమాధి