విద్య - Utbildning


arkeologi
పురాతత్వ శాస్త్రం


atom
అణువు


tavla
బోర్డు


beräkning
లెక్కింపు


miniräknare
గణన యంత్రము


certifikat
ధృవీకరణ పత్రం


krita
సుద్ద


klass
తరగతి


passare
అయస్కాంత వృత్తము


kompass
ఆవరణ, చుట్టబడిన


land
దేశము


kurs
కోర్సు


examen
అధికార పత్రము


riktning
దిశ


utbildning
విద్య


filter
వడపోత


formel
సూత్రము


geografi
భూగోళ శాస్త్రము


grammatik
వ్యాకరణము


kunskap
జ్ఞానము


språk
భాష


lektion
పాఠము


bibliotek
గ్రంధాలయము


litteratur
సాహిత్యము


matematik
గణితము


mikroskop
సూక్ష్మదర్శిని


antal
సంఖ్య


siffror
సంఖ్య


tryck
ఒత్తిడి


prisma
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము


professor
ఆచార్యుడు


pyramid
పిరమిడ్


radioaktivitet
ధార్మికత చర్య


vågar
పొలుసులు


rymden
అంతరిక్షము


statistik
గణాంకాలు


studier
అధ్యయనాలు


stavelse
అక్షరాంశము


tabell
పట్టిక; మేజా


översättning
అనువాదము


triangel
త్రిభుజము


omljud
ఊమ్ లాయుట్


universitet
విశ్వవిద్యాలయము


världskarta
ప్రపంచ పటము