సైన్యము - Militärt


hangarfartyg
విమాన వాహక నౌక


ammunition
మందు సామగ్రి సరఫరా


rustning
కవచం


armé
సైన్యము


gripande
అరెస్టు


atombomb
అణు బాంబు


attack
దాడి


taggtråd
ముండ్లతీగ


explosion
పేలుడు


bomb
బాంబు


kanon
ఫిరంగి


patron
క్యార్ట్రిడ్జ్


vapensköld
ఆయుధాల కోటు


försvar
రక్షణ


förstörelse
విధ్వంసం


kamp
పోరు


jaktplan
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు


gasmask
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు


vakt
గార్డు


handgranat
చేతి గ్రెనేడ్


handklovar
చేతిసంకెళ్లు


hjälm
ఇనుపటోపి


marsch
నిదానంగా నడుచు


medalj
పతకము


militären
సైనిక


marinen
నావికా దళము


fred
శాంతి


pilot
విమాన చోదకుడు


pistol
పిస్టలు


revolver
రివాల్వర్


gevär
తుపాకీ


raket
రాకెట్టు


skytt
విలుకాడు


skott
దెబ్బ


soldat
సైనికుడు


ubåt
జలాంతర్గామి


övervakning
నిఘా


svärd
కత్తి


tank
ట్యాంక్


uniform
ఏకరూప


seger
విజయము


vinnare
విజేత