పర్యావరణము - Miljö


jordbruk
వ్యవసాయము


luftföroreningar
వాయు కాలుష్యము


myrstack
చీమల పుట్ట


kanal
కాలువ


kust
సముద్ర తీరము


kontinent
ఖండము


bäck
చిన్న సముద్ర పాయ


damm
ఆనకట్ట


öken
ఎడారి


dyner
ఇసుకమేట


fält
క్షేత్రము


skog
అడవి


glaciär
హిమానీనదము


hed
బీడు భూమి


ö
ద్వీపము


djungel
అడవి


landskap
ప్రకృతి దృశ్యం


berg
పర్వతాలు


naturpark
ప్రకృతి వనము


bergstopp
శిఖరము


hög
కుప్ప


protestmarsch
నిరసన ర్యాలీ


återvinning
రీసైక్లింగ్


hav
సముద్రము


rök
పొగ


vingård
వైన్ యార్డ్


vulkan
అగ్నిపర్వతము


avfall
వ్యర్థపదార్థము


vattennivå
నీటి మట్టము