పదజాలం

సమయము» Tid

games images

väckarklocka
అలారం గడియారము

games images

antiken
పురాతన చరిత్ర

games images

antikvitet
పురావస్తువు

games images

kalender
నియామక పుస్తకం

games images

höst
శరదృతువు / పతనం

games images

rast
విరామము

games images

kalender
క్యాలెండర్

games images

sekel
శతాబ్దము

games images

klocka
గడియారము

games images

kaffepaus
కాఫీ విరామము

games images

datum
తేదీ

games images

digitalklocka
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం

games images

solförmörkelse
గ్రహణము

games images

slut
ముగింపు

games images

framtiden
భవిష్యత్తు

games images

historia
చరిత్ర

games images

timglas
ఇసుక గడియారము

games images

medeltid
మధ్య యుగము

games images

månad
నెల

games images

morgon
ఉదయము

games images

det förgångna
గతము

games images

fickur
జేబు గడియారము

games images

punktlighet
సమయపాలన

games images

rusa
సమ్మర్దము

games images

årstider
ఋతువులు

games images

vår
వసంత ఋతువు

games images

solur
ధూపఘంటము

games images

soluppgång
సూర్యోదయము

games images

solnedgång
సూర్యాస్తమయము

games images

tid
సమయము

games images

tid
సమయము

games images

väntetid
వేచియుండు సమయము

games images

helg
వారాంతము

games images

år
సంవత్సరము