సమయము - Tid


väckarklocka
అలారం గడియారము


antiken
పురాతన చరిత్ర


antikvitet
పురావస్తువు


kalender
నియామక పుస్తకం


höst
శరదృతువు / పతనం


rast
విరామము


kalender
క్యాలెండర్


sekel
శతాబ్దము


klocka
గడియారము


kaffepaus
కాఫీ విరామము


datum
తేదీ


digitalklocka
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం


solförmörkelse
గ్రహణము


slut
ముగింపు


framtiden
భవిష్యత్తు


historia
చరిత్ర


timglas
ఇసుక గడియారము


medeltid
మధ్య యుగము


månad
నెల


morgon
ఉదయము


det förgångna
గతము


fickur
జేబు గడియారము


punktlighet
సమయపాలన


rusa
సమ్మర్దము


årstider
ఋతువులు


vår
వసంత ఋతువు


solur
ధూపఘంటము


soluppgång
సూర్యోదయము


solnedgång
సూర్యాస్తమయము


tid
సమయము


tid
సమయము


väntetid
వేచియుండు సమయము


helg
వారాంతము


år
సంవత్సరము