కార్యాలయము - Канцеларија


хемијска оловка
hemijska olovka
బాల్ పెన్


пауза
pauza
విరామం


актенташна
aktentašna
బ్రీఫ్ కేస్


дрвена бојица
drvena bojica
రంగు వేయు పెన్సిల్


конференција
konferencija
సమావేశం


сала за конференције
sala za konferencije
సమావేశపు గది


копија
kopija
నకలు


именик
imenik
డైరెక్టరీ


датотека
datoteka
దస్త్రము


орман за датотеку
orman za datoteku
దస్త్రములుంచు స్థలము


наливперо
nalivpero
ఫౌంటెన్ పెన్


касета за одлагање писама
kaseta za odlaganje pisama
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


маркер
marker
గుర్తు వేయు పేనా


свеска
sveska
నోటు పుస్తకము


нотес
notes
నోటు ప్యాడు


канцеларија
kancelarija
కార్యాలయము


канцеларијска столица
kancelarijska stolica
కార్యాలయపు కుర్చీ


прековремени рад
prekovremeni rad
అధిక సమయం


спајалица за папир
spajalica za papir
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


оловка
olovka
పెన్సిల్


бушач за папир
bušač za papir
పిడికిలి గ్రుద్దు


сеф
sef
సురక్షితము


шиљило
zarezač
మొన చేయు పరికరము


исецкани папир
iseckani papir
పేలికలుగా కాగితం


резач за папир
rezač za papir
తునకలు చేయునది


спирални повез
spiralni povez
మురి బైండింగ్


улошци за хефталицу
ulošci za heftalicu
కొంకి


хефталица
heftalica
కొక్కెము వేయు పరికరము


писаћа машина
pisaća mašina
టైపురైటర్ యంత్రము


радно место
radno mesto
కార్యస్థానము