సామగ్రి - Materialet


Tunxh
ఇత్తడి


Çimentë
సిమెంటు


Qeramikë
పింగాణీ


Cohë
వస్త్రము


Leckë
వస్త్రము


Pambuku
ప్రత్తి


Kristal
స్ఫటికము


Baltë
మురికి


Ngjitës
జిగురు


Lëkurë
బాగు చేసిన తోలు


Metali
లోహము


Nafta
చమురు


Pluhuri
పొడి


Kripa
ఉప్పు


Rëra
ఇసుక


Skrapi
చెత్త


Argjendi
వెండి


Guri
రాయి


Kashta
తృణము


Druri
కొయ్య


Leshi
ఉన్ని