మతము - Vera


Velika noč
ఈస్టర్ పక్షి


velikonočno jajce
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


angel
దేవదూత


zvonec
గంట


sveto pismo
బైబిలు


škof
మతగురువు


blagoslov
దీవెన


budizem
బౌద్ధమతం


krščanstvo
క్రైస్తవ మతం


božično darilo
క్రిస్మస్ బహుమతి


božično drevo
క్రిస్మస్ చెట్టు


cerkev
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


krsta
శవపేటిక


stvaritev
సృష్టి


križ
సిలువ బొమ్మ


hudič
దయ్యము


bog
దేవుడు


hinduizem
హిందూమతము


islam
ఇస్లామ్ మతము


judovstvo
యూదు మతము


meditacija
ధ్యానము


mumija
తల్లి


musliman
మహమ్మదీయులు


papež
మతాధికారి


molitev
ప్రార్థన


duhovnik
పూజారి


religija
మతము


bogoslužje
సేవ


sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము


tempelj
ఆలయము


grobnica
సమాధి