పదజాలం

పెద్ద జంతువులు» Veľké zvieratá

games images

aligátor
పెద్ద మొసలి

games images

parožie
దుప్పి కొమ్ములు

games images

pavián
బబూన్

games images

medveď
ఎలుగుబంటి

games images

byvol
గేదె

games images

ťava
ఒంటె

games images

gepard
చిరుత

games images

krava
గోవు

games images

krokodíl
మొసలి

games images

dinosaurus
డైనోసార్

games images

somár
గాడిద

games images

drak
డ్రాగన్

games images

slon
ఏనుగు

games images

žirafa
జిరాఫీ

games images

gorila
గొరిల్లా

games images

hroch
హిప్పో

games images

kôň
గుర్రము

games images

klokan
కంగారూ

games images

leopard
చిఱుతపులి

games images

lev
సింహము

games images

lama
ఒక విధమైన ఒంటె

games images

rys
శివంగి

games images

netvor
భూతము

games images

los
దుప్పి

games images

pštros
నిప్పుకోడి

games images

panda
పెద్ద జంతువు

games images

prasa
పంది

games images

ľadový medveď
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

games images

puma
చిరుతపులి

games images

nosorožec
రైనో

games images

jeleň
మగ జింక

games images

tiger
పులి

games images

mrož
నీటి గుర్రము

games images

divoký kôň
అడవి గుర్రం

games images

zebra
చారల గుర్రము