కళలు - Umenie


potlesk
ప్రశంస


umenie
కళ


poklona
విల్లు


štetec
బ్రష్


maľovanka
కలరింగ్ పుస్తకము


tanečnica
నర్తకి


výkres
డ్రాయింగ్


galéria
గ్యాలరీ


sklenené okno
గాజు కిటికీ


grafiti
గ్రాఫిటీ


umelecké remeslo
హస్తకళ


mozaika
మొజాయిక్


nástenná maľba
కుడ్య చిత్రము


múzeum
వస్తు ప్రదర్శన శాల


predstavenie
పనితీరు


obraz
బొమ్మ


báseň
పద్యము


plastika
శిల్పము


pieseň
పాట


socha
ప్రతిమ


akvarelová farba
నీటి రంగు