సామాను - Nábytok


kreslo
చేతులకుర్చీ


posteľ
పరుపు


posteľná bielizeň
పరుపు సామగ్రి


polica na knihy
పుస్తకములు ఉంచు అర


koberec
తివాచీ


stolička
కుర్చీ


bielizník
సొరుగుల అర


kolíska
ఊయల


skriňa
అల్మరా


opona
తెర


záclona
పరదా


písací stôl
ఒక బల్ల


ventilátor
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


podložka
చాప


detská ohrádka
ఆట కలము


hojdacie kreslo
రాకింగ్ కుర్చీ


trezor
భద్రమైన


sedadlo
సీటు


polica
అర


odkladací stolík
ప్రక్క మేజా


pohovka
సోఫా


stolček
బల్ల/పీట


stôl
మేజా బల్ల


stolná lampa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


kôš na odpad
చెత్తకాగితాల బుట్ట