కార్యాలయము - Kancelária


guličkové pero
బాల్ పెన్


prestávka
విరామం


aktovka
బ్రీఫ్ కేస్


farebná ceruzka
రంగు వేయు పెన్సిల్


konferencia
సమావేశం


konferenčná miestnosť
సమావేశపు గది


kópia
నకలు


adresár
డైరెక్టరీ


zakladač na spisy
దస్త్రము


kartotéka
దస్త్రములుంచు స్థలము


plniace pero
ఫౌంటెన్ పెన్


kôš na listové zásielky
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


zvýrazňovač
గుర్తు వేయు పేనా


zošit
నోటు పుస్తకము


poznámkový lístok
నోటు ప్యాడు


kancelária
కార్యాలయము


kancelárska stolička
కార్యాలయపు కుర్చీ


nadčasy
అధిక సమయం


kancelárska spinka
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


ceruzka
పెన్సిల్


dierkovač
పిడికిలి గ్రుద్దు


trezor
సురక్షితము


strúhadlo na ceruzky
మొన చేయు పరికరము


skartovaný papier
పేలికలుగా కాగితం


skartovač
తునకలు చేయునది


špirálová väzba
మురి బైండింగ్


svorka
కొంకి


zošívačka
కొక్కెము వేయు పరికరము


písací stroj
టైపురైటర్ యంత్రము


pracovisko
కార్యస్థానము