పదజాలం

సారాంశ నిబంధనలు» Апстрактни поими

games images

администрација
administraciJa
పరిపాలన

games images

рекламирање
reklamiranje
ప్రకటనలు

games images

стрела
strela
బాణము

games images

забрана
zabrana
నిషేధము

games images

кариера
kariera
కెరీర్

games images

центар
centar
కేంద్రము

games images

избор
izbor
ఎంపిక

games images

соработка
sorabotka
సహకారము

games images

боја
boJa
రంగు

games images

контакт
kontakt
పరిచయము

games images

опасност
opasnost
అపాయము

games images

изјава на љубов
izJava na ljubov
ప్రేమ ప్రకటన

games images

пад
pad
తిరోగమనము

games images

дефиниција
definiciJa
నిర్వచనము

games images

разлика
razlika
వ్యత్యాసము

games images

тешкотија
teškotiJa
కష్టము

games images

насока
nasoka
దిశ

games images

откритие
otkritie
ఆవిష్కరణ

games images

неред
nered
రుగ్మత

games images

растојание
rastoJanie
దూరము

games images

растојание
rastoJanie
దూరము

games images

разновидност
raznovidnost
వైవిధ్యము

games images

напор
napor
కృషి

games images

истражување
istražuvanje
తరచి చూచుట

games images

пад
pad
పతనము

games images

сила
sila
శక్తి

games images

мирис
miris
పరిమళము

games images

слобода
sloboda
స్వాతంత్ర్యము

games images

дух
duh
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

games images

половина
polovina
సగము

games images

висина
visina
ఎత్తు

games images

помош
pomoš
సహాయము

games images

место за криење
mesto za krienje
దాగుకొను చోటు

games images

татковина
tatkovina
స్వదేశము

games images

хигиена
higiena
పారిశుధ్యము

games images

идеја
ideJa
ఆలోచన

games images

илузија
iluziJa
భ్రమ

games images

имагинација
imaginaciJa
ఊహాగానము

games images

интелигенција
inteligenciJa
గూఢచార

games images

покана
pokana
ఆహ్వానము

games images

правда
pravda
న్యాయము

games images

светлина
svetlina
కాంతి

games images

изглед
izgled
చూపు

games images

загуба
zaguba
నష్టము

games images

зголемување
zgolemuvanje
పెద్దదిగా చేయుట

games images

грешка
greška
పొరపాటు

games images

убиство
ubistvo
హత్య

games images

нација
naciJa
జాతి, దేశము

games images

новост
novost
నూతనత్వము

games images

опција
opciJa
ఐచ్ఛికము

games images

трпение
trpenie
ఓపికపట్టడము

games images

планирање
planiranje
ప్రణాళిక

games images

проблем
problem
సమస్య

games images

заштита
zaštita
రక్షణ

games images

одраз
odraz
ప్రతిబింబించు

games images

република
republika
గణతంత్రరాజ్యము

games images

ризик
rizik
ప్రమాదము

games images

безбедност
bezbednost
భద్రత

games images

тајна
taJna
రహస్యము

games images

пол
pol
శృంగారము

games images

сенка
senka
నీడ

games images

големина
golemina
పరిమాణము

games images

солидарност
solidarnost
ఐకమత్యము

games images

успех
uspeh
విజయము

games images

поддршка
poddrška
మద్దతు

games images

традиција
tradiciJa
సంప్రదాయము

games images

тежина
težina
బరువు