పదజాలం

సామాను» Мебел

games images

фотелја
fotelJa
చేతులకుర్చీ

games images

кревет
krevet
పరుపు

games images

постелнина
postelnina
పరుపు సామగ్రి

games images

полица со книги
polica so knigi
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

тепих
tepih
తివాచీ

games images

стол
stol
కుర్చీ

games images

комода
komoda
సొరుగుల అర

games images

лулка
lulka
ఊయల

games images

шкаф
škaf
అల్మరా

games images

завеса
zavesa
తెర

games images

завеса
zavesa
పరదా

games images

биро
biro
ఒక బల్ల

games images

вентилатор
ventilator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

рогозина
rogozina
చాప

games images

дубаче
dubače
ఆట కలము

games images

стол-лулка
stol-lulka
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

сеф
sef
భద్రమైన

games images

седиште
sedište
సీటు

games images

полица
polica
అర

games images

масичка
masička
ప్రక్క మేజా

games images

кауч
kauč
సోఫా

games images

столче
stolče
బల్ల/పీట

games images

маса
masa
మేజా బల్ల

games images

столна ламба
stolna lamba
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

кошница за отпадоци
košnica za otpadoci
చెత్తకాగితాల బుట్ట