పదజాలం

విద్య» Образование

games images

археологија
arheologiJa
పురాతత్వ శాస్త్రం

games images

атом
atom
అణువు

games images

табла
tabla
బోర్డు

games images

пресметка
presmetka
లెక్కింపు

games images

дигитрон
digitron
గణన యంత్రము

games images

сертификат
sertifikat
ధృవీకరణ పత్రం

games images

креда
kreda
సుద్ద

games images

клас
klas
తరగతి

games images

шестар
šestar
అయస్కాంత వృత్తము

games images

компасот
kompasot
ఆవరణ, చుట్టబడిన

games images

земја
zemJa
దేశము

games images

курс
kurs
కోర్సు

games images

диплома
diploma
అధికార పత్రము

games images

насока
nasoka
దిశ

games images

образование
obrazovanie
విద్య

games images

филтер
filter
వడపోత

games images

формула
formula
సూత్రము

games images

географија
geografiJa
భూగోళ శాస్త్రము

games images

граматика
gramatika
వ్యాకరణము

games images

знаење
znaenje
జ్ఞానము

games images

јазик
Jazik
భాష

games images

лекција
lekciJa
పాఠము

games images

библиотека
biblioteka
గ్రంధాలయము

games images

литература
literatura
సాహిత్యము

games images

математика
matematika
గణితము

games images

микроскоп
mikroskop
సూక్ష్మదర్శిని

games images

број
broJ
సంఖ్య

games images

број
broJ
సంఖ్య

games images

притисок
pritisok
ఒత్తిడి

games images

призма
prizma
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము

games images

професор
profesor
ఆచార్యుడు

games images

пирамида
piramida
పిరమిడ్

games images

радиоактивност
radioaktivnost
ధార్మికత చర్య

games images

вага
vaga
పొలుసులు

games images

вселена
vselena
అంతరిక్షము

games images

статистика
statistika
గణాంకాలు

games images

студии
studii
అధ్యయనాలు

games images

слог
slog
అక్షరాంశము

games images

табела
tabela
పట్టిక; మేజా

games images

превод
prevod
అనువాదము

games images

триаголник
triagolnik
త్రిభుజము

games images

преглас
preglas
ఊమ్ లాయుట్

games images

универзитет
univerzitet
విశ్వవిద్యాలయము

games images

карта на светот
karta na svetot
ప్రపంచ పటము