పదజాలం

సాంకేతిక విజ్ఞానం» Технологија

games images

воздушна пумпа
vozdušna pumpa
గాలి పంపు

games images

слика од авион
slika od avion
ఏరియల్ ఫోటో

games images

лагер
lager
బాల్ బేరింగ్

games images

батерија
bateriJa
బ్యాటరీ

games images

велосипедски синџир
velosipedski sindžir
సైకిల్ చైన్

games images

сајла
saJla
కేబుల్

games images

клопче сајла
klopče saJla
కేబుల్ రీల్

games images

камера
kamera
కెమెరా

games images

касета
kaseta
క్యాసెట్

games images

полнач
polnač
నిందారోపణలు చేయువాడు

games images

пилотска кабина
pilotska kabina
యుద్ధ రంగము

games images

запченик
zapčenik
కాగ్ వీల్

games images

комбинација за заклучување
kombinaciJa za zaklučuvanje
కలయిక తాళము

games images

компјутер
kompJuter
కంప్యూటర్

games images

кран
kran
క్రేను

games images

куќиште
kuḱište
డెస్క్ టాప్

games images

платформа за нафта
platforma za nafta
రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

games images

дискетна единица
disketna edinica
డ్రైవ్

games images

dvd
dvd
డివిడి

games images

електричен мотор
električen motor
విద్యుత్ మోటారు

games images

енергија
energiJa
శక్తి

games images

багер
bager
త్రవ్వు పరికరము

games images

факс машина
faks mašina
ఫాక్స్ మెషిన్

games images

филмска камера
filmska kamera
సినిమా కెమెరా

games images

дискета
disketa
ఫ్లాపీ డిస్క్

games images

очила
očila
కళ్ళద్దాలు

games images

хард диск
hard disk
హార్డ్ డిస్క్

games images

џојстик
džoJstik
జాయ్ స్టిక్

games images

клуч
kluč
తాళం చెవి

games images

слетување
sletuvanje
దిగుట

games images

лаптоп
laptop
ల్యాప్ టాప్

games images

косилка
kosilka
పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

games images

објектив
obJektiv
కటకము

games images

машина
mašina
యంత్రము

games images

морски пропелер
morski propeler
సముద్ర ప్రొపెలెర్

games images

рудник
rudnik
గని

games images

повеќеброен штекер
poveḱebroen šteker
బహుళ సాకెట్

games images

печатач
pečatač
ముద్రణ యంత్రము

games images

програма
programa
కార్యక్రమము

games images

пропелер
propeler
ప్రొపెలెర్

games images

пумпа
pumpa
పంపు

games images

грамофон
gramofon
టేపు రికార్డర్

games images

далечински управувач
dalečinski upravuvač
రిమోట్ కంట్రోల్

games images

робот
robot
రోబోట్

games images

сателитска антена
satelitska antena
ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

games images

машина шиење
mašina šienje
కుట్టు యంత్రము

games images

слајд филм
slaJd film
స్లయిడ్ చిత్రం

games images

соларна технологија
solarna tehnologiJa
సోలార్ టెక్నాలజీ

games images

вселенски шатл
vselenski šatl
అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

games images

парен валјак
paren valJak
ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

games images

амортизер
amortizer
ఎత్తివేయుట

games images

прекинувач
prekinuvač
స్విచ్

games images

метро за мерење
metro za merenje
టేప్ కొలత

games images

технологија
tehnologiJa
సాంకేతిక విజ్ఞానము

games images

телефон
telefon
టెలిఫోన్

games images

фотографски леќи
fotografski leḱi
టెలిఫోన్ కటకము

games images

телескоп
teleskop
టెలిస్కోప్

games images

usb
usb
యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

games images

вентил
ventil
కవాటము

games images

видео камера
video kamera
వీడియో కెమెరా

games images

волтажа
voltaža
వోల్టేజ్

games images

воденички камен
vodenički kamen
నీటి చక్రం

games images

турбина на ветер
turbina na veter
విండ్ టర్బైన్

games images

ветерница
veternica
గాలి మర