పదజాలం

పర్యావరణము» Животна средина

games images

земјоделство
zemJodelstvo
వ్యవసాయము

games images

загадување на воздухот
zagaduvanje na vozduhot
వాయు కాలుష్యము

games images

мравјалник
mravJalnik
చీమల పుట్ట

games images

канал
kanal
కాలువ

games images

брег
breg
సముద్ర తీరము

games images

континент
kontinent
ఖండము

games images

поток
potok
చిన్న సముద్ర పాయ

games images

брана
brana
ఆనకట్ట

games images

пустина
pustina
ఎడారి

games images

дина
dina
ఇసుకమేట

games images

поле
pole
క్షేత్రము

games images

шума
šuma
అడవి

games images

глечер
glečer
హిమానీనదము

games images

пустара
pustara
బీడు భూమి

games images

остров
ostrov
ద్వీపము

games images

џунгла
džungla
అడవి

games images

пејзаж
peJzaž
ప్రకృతి దృశ్యం

games images

планини
planini
పర్వతాలు

games images

природен парк
priroden park
ప్రకృతి వనము

games images

врв
vrv
శిఖరము

games images

куп
kup
కుప్ప

games images

протестен марш
protesten marš
నిరసన ర్యాలీ

games images

рециклирање
recikliranje
రీసైక్లింగ్

games images

море
more
సముద్రము

games images

чад
čad
పొగ

games images

лозје
lozJe
వైన్ యార్డ్

games images

вулкан
vulkan
అగ్నిపర్వతము

games images

отпад
otpad
వ్యర్థపదార్థము

games images

ниво на водата
nivo na vodata
నీటి మట్టము