పదజాలం

జంతువులు» Животни

games images

германски овчар
germanski ovčar
జర్మన్ షెపర్డ్

games images

животно
životno
జంతువు

games images

клун
klun
పక్షిముక్కు

games images

дабар
dabar
ఉభయచరము

games images

гризнување
griznuvanje
కాటు

games images

свиња
svinja
మగ పంది

games images

кафез
kafez
పంజరము

games images

теле
tele
కోడెదూడ

games images

мачка
mačka
పిల్లి

games images

пиле
pile
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

games images

кокошка
kokoška
కోడి

games images

елен
elen
జింక

games images

куче
kuče
కుక్క

games images

делфин
delfin
తిమింగలము

games images

патка
patka
బాతు

games images

орел
orel
గరుడపక్షి

games images

пердув
perduv
ఈక

games images

фламинго
flamingo
రాజహంస

games images

ждребе
ždrebe
గాడిదపిల్ల

games images

храна
hrana
ఆహారము

games images

лисица
lisica
నక్క

games images

коза
koza
మేక

games images

гуска
guska
హంస

games images

зајак
zaJak
కుందేలు

games images

кокошка
kokoška
ఆడకోడి

games images

жерав
žerav
నారాయణపక్షి

games images

рог
rog
కొమ్ము

games images

потковица
potkovica
గుర్రపు నాడా

games images

јагне
Jagne
గొఱ్ఱె పిల్ల

games images

ремен
remen
వేటగాడు

games images

јастог
Jastog
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

games images

љубовта на животните
ljubovta na životnite
జంతువుల ప్రేమ

games images

мајмун
maJmun
కోతి

games images

маска за уста
maska za usta
తుపాకీ గొట్టము

games images

гнездо
gnezdo
పక్షిగూడు

games images

був
buv
గుడ్ల గూబ

games images

папагал
papagal
శుకము

games images

паун
paun
నెమలి

games images

пеликан
pelikan
గూడకొంగ

games images

пингвин
pingvin
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

games images

домашно милениче
domašno mileniče
పెంపుడు జంతువు

games images

гулаб
gulab
పావురము

games images

зајак
zaJak
కుందేలు

games images

петел
petel
పుంజు

games images

морски лав
morski lav
సముద్ర సింహము

games images

галеб
galeb
సముద్రపు కాకి

games images

фока
foka
ఉభయచరము

games images

овца
ovca
గొర్రె

games images

змија
zmiJa
పాము

games images

штрк
štrk
కొంగ

games images

лебед
lebed
హంస

games images

пастрмка
pastrmka
జల్ల చేప

games images

мисирка
misirka
సీమ కోడి

games images

желка
želka
సముద్రపు తాబేలు

games images

мршојад
mršoJad
రాబందు

games images

волк
volk
తోడేలు