పదజాలం

చిన్న జంతువులు» Kleine Tiere

games images

die Ameise, n
చీమ

games images

der Käfer, -
చొచ్చుకు వచ్చిన

games images

der Vogel, “
పక్షి

games images

der Vogelkäfig, e
పక్షి పంజరం

games images

das Vogelhaus, “er
పక్షి గూడు

games images

die Hummel, n
బంబుల్ ఈగ

games images

der Schmetterling, e
సీతాకోకచిలుక

games images

die Raupe, n
గొంగళి పురుగు

games images

der Tausendfüßler, -
శతపాదులు

games images

die Krabbe, n
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

games images

die Fliege, n
ఈగ

games images

der Frosch, “e
కప్ప

games images

der Goldfisch, e
బంగారు చేప

games images

die Heuschrecke, n
మిడత

games images

das Meerschweinchen, -
గినియా పంది

games images

der Hamster, -
సీమ ఎలుక

games images

der Igel, -
ముళ్ల పంది

games images

der Kolibri, s
హమ్మింగ్ పక్షి

games images

der Leguan, e
ఉడుము

games images

das Insekt, en
కీటకము

games images

die Qualle, n
జెల్లీ చేప

games images

das Kätzchen, -
పిల్లి పిల్ల

games images

der Marienkäfer, -
నల్లి

games images

die Eidechse, n
బల్లి

games images

die Laus, “e
పేను

games images

das Murmeltier, e
పందికొక్కు వంటి జంతువు

games images

die Mücke, n
దోమ

games images

die Maus, “e
ఎలుక

games images

die Auster, n
ఆయిస్టర్

games images

der Skorpion, e
తేలు

games images

das Seepferdchen, -
సముద్రపు గుర్రము

games images

die Muschel, n
గుల్ల

games images

die Garnele, n
రొయ్య చేప

games images

die Spinne, n
సాలీడు

games images

das Spinnennetz, e
సాలీడు జాలము

games images

der Seestern, e
తార చేప

games images

die Wespe, n
కందిరీగ