పదజాలం

పెద్ద జంతువులు» Große Tiere

games images

der Alligator, en
పెద్ద మొసలి

games images

das Geweih, e
దుప్పి కొమ్ములు

games images

der Pavian, e
బబూన్

games images

der Bär, en
ఎలుగుబంటి

games images

der Büffel, -
గేదె

games images

das Kamel, e
ఒంటె

games images

der Gepard, e
చిరుత

games images

die Kuh, “e
గోవు

games images

das Krokodil, e
మొసలి

games images

der Dinosaurier, e
డైనోసార్

games images

der Esel, -
గాడిద

games images

der Drachen, -
డ్రాగన్

games images

der Elefant, en
ఏనుగు

games images

die Giraffe, n
జిరాఫీ

games images

der Gorilla, s
గొరిల్లా

games images

das Nilpferd, e
హిప్పో

games images

das Pferd, e
గుర్రము

games images

das Känguru, s
కంగారూ

games images

der Leopard, en
చిఱుతపులి

games images

der Löwe, n
సింహము

games images

das Lama, s
ఒక విధమైన ఒంటె

games images

der Luchs, e
శివంగి

games images

das Monster, -
భూతము

games images

der Elch, e
దుప్పి

games images

der Strauß, e
నిప్పుకోడి

games images

der Pandabär, en
పెద్ద జంతువు

games images

das Schwein, e
పంది

games images

der Eisbär, en
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

games images

der Puma, s
చిరుతపులి

games images

das Nashorn, “er
రైనో

games images

der Hirsch, e
మగ జింక

games images

der Tiger, -
పులి

games images

das Walross, s
నీటి గుర్రము

games images

das Wildpferd, e
అడవి గుర్రం

games images

das Zebra, s
చారల గుర్రము