పదజాలం

కళాత్మకత» Architektur

games images

die Architektur, en
శిల్పకళ

games images

die Arena, Arenen
కార్యక్షేత్రం

games images

die Scheune, n
గాదె

games images

der Barock
శిల్పకళాశైలి

games images

der Baustein, e
బ్లాకు

games images

das Backsteinhaus, “er
ఇటుకల ఇల్లు

games images

die Brücke, n
వంతెన

games images

das Gebäude, -
భవనము

games images

das Schloss, “er
కోట

games images

die Kathedrale, n
కేథడ్రాల్

games images

die Säule, n
కాలమ్

games images

die Baustelle, n
నిర్మాణ స్థలం

games images

die Kuppel, n
గుమ్మటపు కప్పు

games images

die Fassade, n
ప్రవేశద్వారం

games images

das Fußballstadion, s
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

games images

die Burg, en
కోట

games images

der Giebel, -
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

games images

das Tor, e
ప్రవేశద్వారము

games images

das Fachwerkhaus, “er
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

games images

der Leuchtturm, “e
లైట్ హౌస్

games images

das Bauwerk, e
పురాతన స్మారక చిహ్నము

games images

die Moschee, n
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

games images

der Obelisk, e
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

games images

das Bürogebäude, -
కార్యాలయ భవనము

games images

das Dach, “er
ఇంటి పైకప్పు

games images

die Ruine, n
శిథిలము

games images

das Gerüst, e
మంచె

games images

der Wolkenkratzer, -
ఆకాశహర్మం

games images

die Hängebrücke, n
వేలాడే వంతెన

games images

die Kachel, n
చదరపు పెంకు