పదజాలం

కొనుగోలు» Einkauf

games images

die Bäckerei, en
బేకరీ

games images

der Strichcode, s
బార్ కోడ్

games images

die Buchhandlung, en
పుస్తకాల దుకాణము

games images

das Café, s
కాఫీ హోటల్

games images

die Drogerie, n
మందుల దుకాణము

games images

die Reinigung, en
డ్రై క్లీనర్

games images

der Blumenladen, “
పూల దుకాణము

games images

das Geschenk, e
బహుమతి

games images

der Markt, “e
విపణి

games images

die Markthalle, n
మార్కెట్ హాలు

games images

der Zeitungskiosk, s
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

games images

die Apotheke, n
ఔషధ శాల

games images

das Postamt, “er
పోస్ట్ ఆఫీస్

games images

die Töpferei, en
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

games images

der Verkauf, “e
అమ్మకము

games images

der Laden, “
దుకాణము

games images

der Einkauf, “e
కొనుగోలు

games images

die Einkaufstasche, n
కొనుగోలు సంచీ

games images

der Einkaufskorb, “e
కొనుగోలు బుట్ట

games images

der Einkaufswagen, -
కొనుగోలు కార్ట్

games images

der Einkaufsbummel, -
కొనుగోలు పర్యటన