పదజాలం

వాతావరణము» Wetter

games images

das Barometer, -
భారమితి

games images

die Wolke, n
మేఘము

games images

die Kälte
చల్లని

games images

der Halbmond, e
చంద్రవంక

games images

die Dunkelheit
చీకటి

games images

die Dürre, n
కరువు

games images

die Erde
భూమి

games images

der Nebel, -
పొగమంచు

games images

der Frost, “e
గడ్డకట్టిన మంచు

games images

das Glatteis
ధృవప్రాంతము

games images

die Hitze
ఉష్ణము

games images

der Hurrikan, s
సుడిగాలి

games images

der Eiszapfen, -
ఐసికల్

games images

der Blitz, e
మెఱుపు

games images

der Meteor, e
ఉల్కాపాతం

games images

der Mond, e
చంద్రుడు

games images

der Regenbogen, “
హరివిల్లు

games images

der Regentropfen, -
వర్షపు బిందువు

games images

der Schnee
మంచు

games images

die Schneeflocke, n
స్నోఫ్లేక్

games images

der Schneemann, “er
మంచు మనిషి

games images

der Stern, e
నక్షత్రం

games images

das Gewitter, -
తుఫాను

games images

die Sturmflut, en
తుఫాను వేగము

games images

die Sonne, n
సూర్యుడు

games images

der Sonnenstrahl, en
సూర్యకిరణము

games images

das Abendrot
సూర్యాస్తమయము

games images

das Thermometer, -
ఉష్ణమాని

games images

das Unwetter, -
ఉరుము

games images

die Dämmerung
కను చీకటి

games images

das Wetter
వాతావరణము

games images

die Nässe
తడి పరిస్థితులు

games images

der Wind, e
గాలి